Storvannet er sikret

Ansatte hos entreprenøren og kommunen har jobbet natten igjennom for å sikre demningen ved Storvannet. Kommunen er fredag kommet med pressemelding om forholdene.

Kommunalsjef Johnny Kvalø og ordfører Tove Mette Bjørkmo var sentrale da dramatikken torsdag kveld stod på, omkring demningen ved Storvannet (arkivfoto).

Kommunalsjef Johnny Kvalø driver normalt med økonomi og penger i rådhuset, men torsdag kveld inngikk han i «krisestaben» som ordfører og rådmann etablerte da man fikk melding fra NVE og politiet om fare for demningen ved Storvannet. Fredag formiddag har Kvalø sendt ut pressemelding som forklarer forholdene nærmere:

-Sortland kommune hadde opprinnelig planlagt å skifte ut en kum på nedsiden av demningen på Storvannet. Dette arbeidet var i utgangspunktet ikke tiltenkt å skulle komme i kontakt med demningsfoten, og var slikt sett ikke søknadspliktig hos NVE. Under arbeidet ble det foretatt filming av rørene inn i demningen, og det ble der avdekket en revne i ett rør.

Det ble derfor besluttet og grave ut dette røret og skifte dette ut sammen med den opprinnelige jobben. NVE ble ikke underrettet om dette, og grave- og utskiftingsarbeidet ble dermed startet uten denne godkjenningen.

Under gravearbeidene ble det fra NVE antatt at massene i demningen var såpass ustabile, at det kunne være fare for brudd. På bakgrunn av denne usikkerheten og “føre-var-prinsippet” med hensyn til innbyggernes sikkerhet, ble det besluttet å evakuere mulig berørte beboere langs antatt “flomtrase” og samtidig opprette kommunal kriseberedskap, skriver Johnny Kvalø i pressemeldingen fra kommunen.

-Rådmannen vil berømme både de ansatte og entreprenør som utover både kvelden og gjennom hele natten har arbeidet på spreng for å sikre demningen. Dette for at både de evakuerte familiene skulle få mulighet til å komme hjem så fort som mulig, og samtidig ivareta vannsikkerheten ovenfor kommunen innbyggere.

Demningen er nå å anse som forsvarlig og det foreligger ingen fare for brudd på denne. Sortland kommune vil umiddelbart starte på arbeidet med å tilknytte seg kompetanse for gjennomgang og analyser av og rundt Storvannet og demningen for å se om denne oppfyller alle statlige krav for fylling og demning, heter det i pressemeldingen fra kommunen.

I en kommentar til nettavisen VOL sier ordfører Tove Mette Bjørkmo at man nå gjennomgår saken nøye på rådhuset. -Det stemmer at NVE ikke hadde godkjent gravearbeidet på området. Dette er en rutinesvikt som vi må ta på høyeste alvor, sier Bjørkmo.

Fra NVE kommer det fortsatt en smule kritikk mot Sortland kommune. -Kommunen må ta ansvar for at anlegget blir ivaretatt, sier Lars Grøttå, seksjonssjef for damsikkerhet i NVE, i en kommentar til VOL. -Nå må kommunen først få godkjente konsulenter til å se på dammen og planlegge hva som må gjøres for å lage en permanent sikring. Disse planene må på forhånd godkjennes av NVE, sier Grøttå.