Klager på carport

Naboer til Lamarktunet klager på saksbehandlingen for ny parkeringsplass og nye carporter ved aldershjemmet. De mener dette har gått «over stokk og stein» uten riktig nabovarsling.

Her skal det komme en ny midlertidig parkeringsplass og senere nye carporter for 25 biler, som skal brukes av de ansatte i Sortland kommune. Dette ligger rett ved Lamarktunet aldershjem (utenfor høyre bildekant).

Firma Ottar Bergersen AS fra Bø var eneste som gav tilbud da Sortland kommune la ut anbud på ny parkeringsplass ved Lamarktunet. Bergersen fikk dermed jobben til 462.000 kroner og skal lage ny parkeringsplass for 25 biler. Denne blir bare helt midlertidig, ettersom den skal fjernes når nye carporter er klare på den gamle parkeringsplassen.

Naboene reagerer sterkt på saksbehandlingen og mener de ikke er blitt varslet riktig og dermed avskåret fra å bli hørt. Nye carporter, slik det er beskrevet, vil komme som en mur foran en hel rekke med bolighus, som i dag har en viss utsikt. (Artikkel fortsetter under annonsen.)

-Vi mottok et nabovarsel den 7.6.17. der svarfristen fra tiltakshaver var satt til 13.juni. Dette er ikke i forhold til forvaltningsloven som gir oss 14 dager etter mottatt varsel. Før vi nesten rekker å sette oss inn i det tilsendte nabovarselet får vi enkeltvis telefon med et nytt nabovarsel, skriver beboerne i et brev til Sortland kommune.

-Teknisk etat sender så samme dag en ansatt som ikke er særlig god i norsk, for å samle inn disse underskriftene fra de 6 eiendommene på ettermiddagen etter kl.17.00. Språkproblemer vanskeliggjør kommunikasjonen mellom utbygger og oss. Det gjøres tydelig i den første telefonsamtalen med teknisk etat at denne fremgangsmåten med ettermiddagsarbeid og innhenting av underskrifter er en vanlig arbeidsmetode.

Vi sitter igjen med ei oppfatning at tiltakshaver har det veldig travelt og hopper bukk over lover som berører byggesaken. Vi antar at klagefristen må være utløpt før byggetillatelse til oppstart av både midlertidige parkeringsplasser og carporter gis. Vi forventer at disse sakene behandles i samsvar med regelverket, og vi forventer å bli tatt på alvor, skriver naboene i sitt klagebrev.

Det er planlagt å fjerne tidligere adkomstvei til Lamarktunet, som er erstattet av ny vei, Fagerlundveien. Det skal fjernes ca. 750 kvadratmeter av veien. Massene fra veien skal benyttes til oppfylling av den nye midlertidige parkeringsplassen. Oppstart av dette skal skje i juli måned.

Noen byggesak for de nye carportene er ikke å finne i kommunens saksregister. Ifølge nabovarselet blir det en rektangulær garasje for 18 småbiler med lengde på 2,5 meter og høyde på 1,7 meter. Takhøyden på garasjene blir 3,76 meter og det mener naboene vil ta mye av utsikten deres.

Naboene ønsker å komme i dialog med kommunen om disse nye carportene. Man mener det godt kan være flatt tak, slik at bygget blir en meter lavere. Plasseringen kan også justeres, slik at dette ikke fremstår som en massiv vegg, sett bra baksiden.

-Vi som naboer ber nå tiltakshaver om å sette saken i bero, bruke tid på å søke kunnskap og komme i posisjon til dialog og finne fleksible løsninger som gagner partene. Vi foreslår et dialogmøte. Dette kan medføre løsninger som både ivaretar behovene til de ansatte på Lamarktunet, men samtidig ivaretar våre behov som innbyggere og eiere av eiendommene, skriver klagerne i sitt brev, som er undertegnet av 10 personer.