Bollene gir overskudd

Vesteraalens fiskeboller er ikke forandret, men det økonomiske resultatet for bedriften er helt omsnudd. Fra underskudd er det nå blitt «andre boller» i driften og 4 millioner kroner i pluss.

Styreleder i Vesteraalens er Eivind Simonsen fra Tromsø. Han eier litt av Vesterålens mest kjente varemerke, som i seg selv har en verdi på 16 millioner (fotomontasje VNY).

Etter flere år med underskudd snudde «Vesteraalens AS» nettoen i fjorårets regnskap til et kraftig pluss. Driftsresultatet ble 7,5 millioner kroner, mens årets endelige overskudd viste 4 millioner, når kostnader til finansene var trukket fra. Omsetningen øker stadig, og endte fjor på 68 millioner, som er 13 millioner mer enn året før. Dette fremkommer av regnskapet for 2016.

Det er altså blitt «andre boller» hos Vesteraalens nå, når man snakker om økonomien. Fortsatt er det imidlertid de velkjente fiskebollene som utgjør den største delen av omsetningen, selv om en rekke andre produkt også er kommet på varelinjen, som tran og omega3. Og flere nye skal også komme i årene fremover. (Artikkel fortsetter under annonsen.)

Vesteraalens AS investerer nå tungt i ny fabrikk på Sortland, men har lite banklån. Selskapet nyter godt av svært velvillige aksjonærer. Jan-Thomas Anderson (37) fra Nesøya i Asker er en av disse. Han har selv en netto formue på over 100 millioner og har investert noen av pengene i «Hermetikken» på Sortland. I tillegg til å ha nesten en tredel av aksjene, har han også gitt et lån til Vesteraalens AS på 15,7 millioner.

Hovedeier i Vesteraalens AS er imidlertid «Vesteraalens Invest AS» og et litt ukjent selskap som heter «Financial Business Investment Aps». Dette finner man igjen i Danmark, nærmere bestemt med kontoradresse i Fredriksberg i København. Her er det er oppgitt to personer i direksjonen. Det er Geir Wilhelm Wold (53) fra Sortland og Eivind Sundstein (55) fra Danmark. Begge har lange røtter innen fiskeri og næringsdrift. Wold fra Andenes og Sundstein fra Færøyene.

Styreleder for Vesteraalens AS er imidlertid it-grunder Eivind Martin Simonsen (67) fra Tromsø. Han sitter på en tredel av aksjene i Vesteeraalens Invest AS. Simonsen har en personlig formue på over 20 millioner, som er skapt gjennom dataprogrammet «Finale systemer». Han solgte selskapet sitt til Visma i 2014 og har brukt noe av pengene til å investere i fiskeboller på Sortland.

Det er imidlertid Viktor Johnsen som er daglig leder for Vesteraalens AS, og får vel en million i året for dette. Han har en mindre aksjepost i selskapet, slik også Randi Bolstad har. Begge er sentrale i den daglige driften. En rekke andre små aksjonærer finnes også, men disse utgjør bare 3,3% av kapitalen i selskapet. Aksjekapitalen i Vesteraalens AS er på 97,7 millioner kroner, mens egenkapitalen samlet sett er på 113,6 millioner.

Geir Wilhelm Wold kontrollerer trolig i praksis Vesteraalens AS gjennom sin andel av danske «Financial Business Investment Aps». Han selv driver firmaet «Vesteraalens Consult AS», der han i fjor fikk lønn og utbytte på ca en million.

Vesteraalens AS er ellers en betydelig arbeidsgiver i lokalsamfunnet, særlig på Sortland. I fjor ble det betalt ut omkring 15 millioner i lønn og sosiale kostnader. Vesteraalens hadde tidligere fiskemottak på Andenes, men dette solgte man seg ut av da de portugisiske medeierne, «Rui Costa», ville overta styringen selv. Nå konsentrerer Vesteraalens AS seg om produksjon i egne lokaler på Sortland, både i den gamle fabrikken etter «Maritex», men snart også i nybygg.

En boks med «Vesteraalens fiskeboller» selges til svært forskjellige priser i de ulike kjedene. Et raskt søk på nett viser priser fra 14 kroner og helt opp til 47 kroner. Årsaken her ligger nok mye i at disse fiskebollene er en svært godt kjent merkevare, der det lønner seg for butikkjedene å kjøre tilbud og lavpris. «Lokkepriser» sier derfor lite om hva normalprisen er og hva produsenten får for sitt produkt.