Ny filet-fabrikk

En helt ny fabrikk for fiskeforedling vil snart reise seg på Myre. Denne blir på 3.680 kvadratmeter og får topp moderne maskinpark og eget fryseri. Kantina bygges med 100 sitteplasser.

Bildet viser fasaden mot kaia og sjøen i nederste skisse, mens den øvre viser fasaden mot gata og bebyggelsen. Tegningene er laget av Norconsult (fotomontasje VNY).

Om det blir akkurat 100 ansatte ved den nye filetfabrikken på Myre, er vel heller lite trolig. Man tar i alle fall høyde for dette med sitteplasser i kantina for et slikt antall. Oppdraget med bygging av fabrikken er gitt til Øksnes Entreprenør AS, mens det er Norconsult AS som har tegnet bygget og laget planløsningene. Det er Øksnes Entreprenør AS som nå har oversendt planene til kommunen for å få klarsignal til byggestart.

Byggherre blir selskapet Primex Norway Holding AS, som har en aksjekapital på 75 millioner kroner. Styret her ledes av advokat Rode Stig Rønning-Hansen fra Tromsø. Driften av fabrikken vil gå i regi av datterselskapet Primex Myre AS, som nylig økte aksjekapitalen til 16,5 millioner kroner. Her er Martin Rasmussen tilsatt som daglig leder, og han er opprinnelig fra Blokken i Sortland. Samme advokat er styreleder også for dette selskapet.

Nestleder i styret er franske Frederic Patrice Sebastien Lebaron, som nok sitter på pengesekken og vil sørge for at fisken fra Myre gjerne havner på middagsbordene i Frankrike. Ted Robin Endresen og Andre Reinholdtsen er også i styret for Primex Myre AS, og det betyr at man allerede har godt grep om lokale tilførsler av hvitfisk.

Detaljene her er vanskelig å gjengi eksakt, men vi har lagt farger på de viktigste delene av fabrikken. Grønn del viser mottaket av fisk fra kaia. Den gule sonen er produksjonen. Mørk lilla er fryseriet og lys lilla viser kjølerommet. Oransje er trafikkareal. Skissen er laget av Norconsult (fotomontasje VNY).

Fabrikken blir på 3.680 kvadratmeter og reises altså nå på tomta etter det gamle «Fryseriet» på Myre, som i flere tiår var en hjørnesteinsbedrift i lokalsamfunnet. Nybygget vil være i to etasjer, der all produksjon vil være på plan med gatenivå og kaia. Dette blir noe helt annet enn det gamle betongbygget og man tar også nå i bruk topp moderne utstyr og maskiner for behandling av fisken.

Høyden på nybygget blir på ca 12 meter. Det gir mulighet for en 2. etasje, der man får plass til garderober, kantine og kontorer. Her blir 7 mindre og 2 store kontor, pluss et stort og to mindre møterom. Garderober blir det mange av og det samme med toaletter. Eget kjøkken bygges ved kantina.

Første etasje blir selve fabrikken. Kaia er snart ferdig etter en større rehabilitering og Øksnes Entreprenør AS har satt ned et stort antall peler for å forsterke grunnen, som fabrikken skal bygges over. Noe av grunnen må kanskje skiftes ut, ettersom det er funnet forurensning ved prøvetaking. Det er for høye verdier av stoffet krom, men dette kan egentlig være naturlig ut fra de massene som en gang ble brukt til fyllingen for den gamle fabrikken.

Mottaket på nyfabrikken blir på 946 kvadrat. Fisken går så videre inn til produksjonen, som får et areale på 1.180 kvadrat. I produksjonslokalet skal det være mellom 10 og 15 grader. Et par store gyrofrysere skal holde minus 47 grader og fryse ned fiskevarene. Deretter flyttes produktene over til fryserommet på 372 kvadrat og her skal temperaturen ligge mellom 22 og 27 grader minus. Et kjølerom ved siden av på 290 kvadrat skal ligge på et par minusgrader.

Deretter kan de ferdigpakkede varene sendes rett ut til ventede lastebiler som har rygget inn til rampene. Det hele vil være strømlinjeformet og effektivt, fra mottaket på kaia til ferdigvarene kjøres ut fra Myre til det europeiske markedet.