Ønsker god sommer

Ordfører Tove Mette Bjørkmo oppsummerer før sommerferien og ser frem til høstens valg. Hun håper resultatet munner ut i en ny regjering, som vil satse mer på Nord-Norge.

-Tida er inne for å sette på hvilemodus og ta velfortjent ferie. Forventningene til sommeren for min del er å få nyte dager med sol, gå i fjellet, ta en tur på havet og være turist for et par uker. Så er det på tide med valgkamp, sier ordfører Tove Mette Bjørkmo (AP).

-Til høsten står vi overfor stortingsvalg. Det vil være et viktig valg, og for meg er det vesentlig hva valgresultatet vil bli. Det har vært 4 år der kommunene har stått overfor tøffe utfordringer. Vi har måttet bruke tid og ressurser på en kommunereform som har vært mislykket. Brukt tid og ressurser på noe som nesten ingen ville ha, bortsett fra regjeringen med Høyre og Frp i spissen. Selv i Høyre-styrte kommuner har det vært tydelig at kommunereformen ikke var velkommen.

Det har vært en tøff runde i Vesterålen der usikkerheten med forsvarets tilstedeværelse har preget oss. Vi har kjempet for Kystvakta på Sortland og vi har kjempet for Andøya flystasjon. Vi lyktes bare delvis, og det er en tragedie for Vesterålen. Svært mange viktige arbeidsplasser vil forsvinne, og vi vet enda ikke hvor store negative konsekvenser dette vil bli for Vesterålen, sier Tove Mette Bjørkmo. (Saken fortsetter under annonsen.)

-Det har vært 4 år der vi har kjempet for rettigheter for fiskeriene, vi har kjempet, vi har uttalt oss, vi har til slutt greid å få regjeringen til å reversere. Det var bra at de valgte den utveien. Men nå vi vet hva H/Frp står for. Det er ikke så viktig å satse på Nord-Norge. Det er ikke så viktig å utnytte våre fortrinn til det beste for Nord-Norge, slik at folk vil bosette seg her og kunne ha sitt arbeid her. Det er nemlig arbeid som er forutsetningen for å bosette seg.

Det har vært 4 år der endringer har skjedd som vi ikke rår over. Politireformen har raslet med trygghetsfølelsen hos folket. Reformen er vedtatt, men pengene til gjennomføring uteble. Skattekontorene er under omstilling og det meste skal flyttes til skatt øst. Kanskje noe her kunne vært utflytting av statlige arbeidsplasser. Ambulansetjenesten er redusert og har skapt utrygghet for befolkningen. Mattilsynet var forsøkt flyttet fra Sortland, men ble heldigvis berget fra det. Så er det rettssystemet vårt som trues. Blir tingrettene å bestå? Det vi vet er at rettssystemet har fått mindre penger, det blir færre ansatte, saker får lengre saksbehandlingstid. Er dette greit? Nei, jeg synes ikke det. Dette er også en del av vår trygghet i samfunnet.

Det har vært 4 år der vi har brukt mye tid på å overbevise regjeringen om at det må overføres mer penger til fylkeskommunene slik at fylkesveiene kan rustes opp og gi oss trygge veier å frakte våre verdifulle varer ut på – les: fisken ut i Europa. Resultatet av mindre overføringer til fylkene, er mindre penger til å vedlikeholde veier og mindre til å drive videregående skole. Regjeringen har i sin iver etter å legge ned fylkeskommunene og slå sammen kommuner prøvd på det meste. Det siste slaget de ga opp, var å overføre tannhelsetjenesten fra fylkene til kommunene. Igjen prøvde H og Frp på endring som ingen ville.

Hvorfor er det så viktig for H/Frp å endre på noe som fungerer? Hvorfor kan de ikke bare bidra positivt til det vi virkelig trenger? Gode kommunale tjenester som folk trenger i hverdagen.

Vi trenger satsing på skole, at ungene våre har en god skole å gå på med godt kvalifiserte lærere. Da må kommunene få mulighet til å gjennomføre det. Vi trenger å fornye skolebyggene, vi trenger flere lærere i skolen.

Vi trenger å styrke eldreomsorgen. All statistikk viser at vi får svært mange flere eldre om få år. Da vil det også bli økt press på den kommunale omsorgen. Vi må både øke antall plasser, bygge nye omsorgsenheter og ansette flere kvalifisert personell.

Jeg ønsker meg en ny regjering, som forstår at vi vil bo der vi bor, at vi vil gi våre innbyggere best mulige tjenester. Jeg ønsker meg en ny regjering som tør å satse på Nord-Norge og som verdsetter de enorme verdiene vi har i våre naturressurser ved å bidra til ei positiv utvikling for alle.

God sommer og husk valget til høsten, sier Tove Mette Bjørkmo, med hilsen til innbyggerne i egen kommune og alle naboene.