Flere er i jobb

Ferske tall fra NAV viser at flere vesterålinger er i jobb nå ved utgangen av januar, enn på samme tidspunkt i fjor. Fortsatt er imidlertid 522 personer registrert som helt ledige i regionen.

Fylkesdirektør Cathrine Stavnes ved NAV Nordland kan fortelle om lavere ledighet i fylket nå enn på samme tidspunkt i fjor (fotomontasje).

Bedringen i Vesterålen kommer først og fremst i Andøy og Sortland, med henholdsvis 32 og 10 flere i jobb nå. Bø og Øksnes har stabile tall, mens Hadsel har en øket ledighet på 28 personer ved utgangen av januar 2017. Med dette har Andøy faktisk den laveste ledigheten i Vesterålen på «bare» 3% av arbeidsstyrken. Med 102 ledige i Øksnes, har denne kommunen høyest ledighet i Vesterålen med hele 4,3%. Når vinterfisket starter i løpet av februar, vil nok denne situasjonen endre seg.

Ved utgangen av januar er det totalt 451 helt ledige permitterte i Nordland. Dette er 93 flere enn samme måned i fjor. De permitterte har i hovedsak bakgrunn fra fiskeindustri og annen industri. Fisket tar seg normalt opp utover i januar og dermed kommer flere i tilbake i jobb her. På den annen side ble jo nettopp mange permittert hos Nordlaks, på grunn av mangel på slakteklar fisk.

Ledigheten i Nordland er i januar 2017 betydelig lavere enn i fjor på samme tid. Blant kvinner går ledigheten ned (-162), og blant menn er det også en nedgang i ledighet (-126). Vi ser økt sysselsetting i barne- og ungdomsarbeid, bygg- og anlegg samt butikk- og salgsarbeid. Det ser også ut til at handelsnæringene har økt aktivitet ved inngangen av 2017, opplyser fylkesdirektør Cathrine Stavnes ved NAV Nordland i en pressemelding.

I januar 2017 er det 3.373 helt ledige i Nordland, dette er 288 færre helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 2,7 prosent, en reduksjon på 8 prosent. 93 flere personer i fiskeindustri og annen industri er imidlertid permitterte. I januar er det totalt 1 128 helt arbeidsledige kvinner, en ledighetsprosent på 1,9. Dette er 162 færre personer enn i fjor. Samtidig er det totalt 2 245 helt arbeidsledige menn som gir en ledighetsprosent på 3,4. Det er en nedgang på 126 personer sammenlignet med samme måned i fjor. 

I landet sett under ett har antall helt ledige gått ned med 5.046 personer fra januar i fjor. Totalt for landet er det nå registrert 88.238 helt ledige, noe som tilsvarer 3,2 prosent av arbeidsstyrken.