Kalddusj for helsehus

Drømmen om et stort nytt helsehus på Sortland ser ut til å ha fått en kalddusj. Basseng blir det uansett ikke og neppe noe nybygg heller, mener styringsgruppa for prosjektet.

Helsesjef Sture Jacobsen får en stri jobb med å forklare alle håpefulle at det ikke kommer noe nytt varmtvannbasseng i Sortland, slik mange hadde håpet med et eget helsehus (fotomontasje/illustrasjonsbilde).

Da tanken først ble lansert om et nytt helsehus på Sortland var det mange som så for seg et stort nybygg der man kunne velge og vrake i gode tilbud. Leger og tannleger, fysio og andre terapeuter, treningssenter og varmtvannbasseng. Prisen snakket ingen om og heller ikke hvem som skulle betale dette. Politikerne oppnevnte imidlertid en styringsgruppe som nå i flere måneder har jobbet med denne saken. Mange har fått uttale seg og det er innhentet råd og erfaringer fra andre steder.

Styringsgruppa har vurdert alle innspillene som er kommet og ser ut til å tatt saken kraftig ned. Gruppa har også sett på økonomi og hvilke bygg Sortland kommune allerede har til disposisjon. Det blir neppe noe nytt stort helsehus, slik noen drømte om.

-Det er ikke aktuelt å etablere et terapibasseng i Sortlandshallen innenfor eksisterende bygg. Ved rehabilitering eller nybygg skal dette vurderes. Styringsgruppa er tydelig på at varmtvannbasseng ikke skal være med i et helsehus, men saksframlegget må begrunne dette på en god måte, skriver gruppas sekretær, Kristine Røiri, i sitt referat fra siste møte før månedsskiftet.  Bruken av terapibassenget på Lamarka skal derimot utvides og senere kan terapibasseng i tilknytning til svømmeanlegget i Sortlandshallen vurderes.

Dette er dårlig nytt for Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), som representerer 9 brukerorganisasjoner og omlag 1300 medlemmer. -Vi har falt ned på alternativet der det bygges et nytt helsehus med alle tilbud samlet på ett sted, sa leder i FFO, Paul Daljord, under en pressekonferanse i midten av januar. Her la man sterk vekt på å få et nytt varmtvann- og terapibasseng i et skjermet miljø, der det også kunne kombineres med behandling.

Anna Bongo og Unni Glad i Revmatikerforbundet fulgte opp med å påpeke at et varmtvannbasseng ville gi bedre helse og livskvalitet for flere. -Et nytt helsehus i Sortland uten varmtvannbasseng vil være en skikkelig nedtur, sa Paul Daljord på vegne av alle i FFO.

Nå mener altså styringsgruppa at det ikke kan bygges noe slikt basseng i det hele tatt for øyeblikket. Noe eget helsehus ser dessuten ut til å være helt unødvendig, etter at kommunen har kjøpt 3. etasje av nabobygget til Kulturfabrikken. Dette vil koste kommunen 16,5 millioner. Hit skal man snarest flytte rustjenesten, som i dag har lokaler i Rødskolen. Ved Kulturfabrikken blir det også plass til en «frisklivsentral». Videre ser man for seg et «Familiens hus» i Rådhus 2, mens hjemmetjenesten kan beholde og utvide sine lokaler på Lamarktunet.

Styringsgruppa består av helsesjef Sture Jacobsen, Kristin Dahlmo, Kjersti Løkse, Kristine Røiri og Alf Natland. Fra politisk hold er gruppeleder for AP, Sigurd Jacobsen, med, sammen med Høyres Roar Wessel Olsen. Saken blir nå trolig lagt frem for både formannskap og kommunestyre, før man bestemmer hvordan dette skal følges opp videre. Rådmannen har ennå ikke langt frem noen innstilling i saken, så det er ennå litt uklart hva man vil lande på til slutt. Styringsgruppa har imidlertid gitt et tydelig signal, som trolig vil bli ført videre i sine hovedtrekk.