Fisket er godt i gang

Vinterfisket etter skrei er kommet godt i gang, selv om man ligger noe etter fjoråret. Prisene er gode og skreien betales nå med vel 31,50 pr kilo hos kjøpere i Vesterålen, for sløyd fisk uten hode.

Leif Ronald Kvivesen er daglig leder ved Andenes Fiskemottak As og viser her frem et skikkelig solid eksemplar av en skrei (foto: Andenes Fiskemottak As).

-Det kom inn flotte fangster også i dag. Sesongen 2019 er dermed godt i gang, forteller Leif Roald Kvivesen, daglig leder ved Andenes Fiskemottak AS. -Vi får flere båter med leveranse her, men vi har kapasitet til flere, forteller han.

At sesongen nå er i gang bekreftes også av Norges Råfisklag. Forrige uke gav øket kvantum fersk torsk og en geografisk dreining mot Vesterålen. Ukeskvantum endte på 6.350 tonn, hvorav 2.660 tonn ble levert til kjøpere i Vesterålen. Her er mottak på Andenes og Myre de største.

Det er så langt i år levert 17.200 tonn fersk torsk. En litt mer beskjeden start sammenlignet med fjorårets 22.000 tonn. Nå har uansett fisket kommet godt i gang med generelt god aktivitet langs kysten.

Fiskerne forteller nå at det helt klart er innsig av skrei fra Barentshavet som gjør seg gjeldende, og dette betyr at sesongen virkelig er kommet i gang. Det har vært tålig bra vær de siste dagene og dermed har fisket også tatt seg litt opp.

Lofotposten deler hvert år ut kaffe til de fiskerne som melder fra os skrei på over 30 kilo. Så langt leder visstnok «Reinefangst» med en skrei på 45 kilo, mens «Lofotværing» har fanget en kaffetorsk på 42 kilo utenfor Vesterålen.

Snurrevadbåten «Buksnesfjord» fra Ballstad har meldt fra om en torsk på 38 kilo og garnbåten «Nygrund» fikk en på 37 kilo utenfor Laukvik. Snurrevadbåten «Kim-Roger» fra Sørvågen har meldt om en rugg på 36 kilo, og flere på like over 30 kilo levert på Andenes. En torsk på 35 kilo ble tatt av garnbåten «Feskargutten» og levert på Eggum.

Statistikken forteller om nedgang i fangstene for alle brukstyper, men det er størst svikt for snurrevad. Det er i Øst-Finnmark svikten i fisket er størst, og det er ikke særlig bedre i resten av fylket heller. Så langt er det Vesterålen som har klart seg best, med bare en liten nedgang sammenliknet med i fjor.

Dette kan også ha en viss sammenheng med at prisen er best for de som levere til fiskekjøpere i Vesterålen. Det er store mottakere både på Andenes og Myre, og forrige uke betalte man her 31,90 pr kilo for sløyd torsk. Det er over 5 kroner mer enn på samme tid i fjor.

I tillegg til fersk torsk kom det også i land fryst fisk fra både norske og russiske trålere. Her var verdien til sammen 170 millioner kroner, fordelt på ulike fiskeslag. Hyse og sei fiskes fortsatt i betydelig mengde, selv om torsken nå er i ferd med å bli den helt dominerende arten i fangstene.

Prisene forrige uke var  for Øst-Finnmark torsk 31,43 kr pr kilo sløyd, Vest-Finnmark torsk 21,34 kr rund, Troms torsk 30,38 kr sløyd uten hode, Vesterålen torsk 31,59 kr sløyd uten hode, Lofoten/Salten torsk 30,50 kr sløyd uten hode, Helgeland kvitlaks (vassild) 3,73 kr rund, Nord-Trøndelag sjøkreps 94,05 kr levende, Sør-Trøndelag sei 9,69 kr sløyd uten hode og Nordmøre torsk 25,75 kr sløyd med hode.

Norges sjømatråd opplyser at i januar ble det eksportert 900 tonn Skrei. Det er en økning på 312 tonn eller 53 prosent sammenlignet med januar i fjor. Verdien av skreien var på 49 millioner kroner som er opp 20 millioner kroner eller 67 prosent. Danmark, Latvia og Sverige er største mottakere av fersk torsk i januar.

– Vi er i gang med en ny skreisesong og det er tydelig at markedene vil ha skrei. Per januar har vi allerede eksport over 300 tonn mer enn på samme tid i 2018, og det største volumet som er eksportert siden målingene begynte i 2015. Det samtidig som det er landet noe mindre torsk i år sammenlignet med samme tid i fjor. Som for de øvrige torskeproduktene ser vi at også ferskprisene fortsetter å øke inn i det nye året. Gjennomsnittlig eksportpris for skrei var 54,53 kr per kilo i januar, en økning på ni prosent, sier sjømatanalytiker Ingrid K. Pettersen i Norges sjømatråd i en pressemelding.