Fisk skaper stor verdi på Myre

En av de største fiskeribedriftene i Vesterålen er Myre Fiskemottak as og her skapes det store verdier. Omsetningen er mer enn doblet på 5 år og nådde i fjor 377 millioner. Det gav et resultat på hele 21 millioner.

Myrefiskemottaket

Ted Robin Endresen er største eier og daglig leder for Myre Fiskemottak as. Han kan bokføre resultat som er meget gode både for 2014 og 2015. Store og gode fangster for fiskerne gir fine volum for mottak og industri, og dette skaper store verdier i alle ledd (foto Myre Fiskemottak as).

Eventyret om Myre Fiskemottak as startet i 2005 da bedriften ble grunnlagt av Ted Robin Endresen, Tom Grande, Odd Røstad og Morten Vottestad. Konseptet har hele tiden vært fersk fisk. Mest mulig fersk torsk pakket og mest mulig fersk filet. I tillegg til dette produseres tørrfisk og saltfisk. De første årene var ikke resultatene særlig gode, selv om man hadde bra kontroll på økonomien. Årene 2008 og 2013 gav underskudd, men ellers var det greie tall.

Først i 2014 kom den virkelige suksessen. Da passerte man 300 millioner i netto salg og satt igjen med 16 millioner før skatt. Fjoråret ble altså enda bedre, med salg på hele 377 millioner. Det gav 21 millioner i overskudd. På disse to årene har Myre Fiskemottak as altså hatt nær 38 millioner i resultat. Dermed har man også hatt råd til å betale skatt og bedriften har bidratt med ca 10 millioner til fellesskapet for 2014 og 2015.

Selskapet eies av Myre Eiendom as og her er det overført vel 14 millioner av overskuddet. Ted Endresen og Tom Grande har ca 40% hver av selskapets aksjer, mens Morten Vottestad og Odd Erling Røstad eier 10% hver. Myre Fiskemottak as ligger på Sommarøya ved Myre, og her har man nylig utvidet og kan ta imot 10.000 tonn fisk i løpet av en vintersesong. Selskapet har også overtatt et mindre anlegg på Gimsøy i Lofoten, for å kunne hente fisk derfra også. Totalt gir bedriften sesongarbeid til ca 360 ansatte og er dermed en stor arbeidsplass i Vesterålen.  Lønnsposten var i fjor på ca 38 millioner. Ståle Nilsen selv får også lønn og kunne i fjor sende 1,6 millioner til sin bankkonto.

Myre Fiskemottak as ligger ikke langt fra andre store fiskeribedrifter som Biomar. Et annet stort fiskeriselskapet på Myre er Ståle Nilsen Seafood as. Her er det engrossalg man driver med og ikke direkte mottak og produksjon av fisk. SN Seafood as hadde omsetning i fjor på 259 millioner, som er ned fra 317 året før. Likevel gir dette god resultat og det bløe 3 millioner til eierne og 1 million i skatt. Ståle Nilsen eier selv 30% av selskapet, mens danske Kangamiut Holding as eier 70%. Det danske selskapet henter fisk fra både Norge, Grønland og Danmark og selger produktene i hele Europa.