Fisk for 87 milliarder

Hittil i år har Norge eksportert 2,2 millioner tonn sjømat til en verdi av 87 milliarder kroner. Eksportvolumet har falt litt, men verdien har likevel økt på grunn av svakere kronekurs.

En svak norsk krone forklarer deler av prisveksten. Samtidig har det vært god etterspørsel i markedene, sier sjømatanalytiker Ingrid K. Pettersen i Norges sjømatråd.

– Det har vært en betydelig volumvekst i eksporten av både laks og sild i årets oktobermåned, som har bidratt til verdiveksten. Dette skyldes økt utslakting og økte fangster. I tillegg er en svekket norsk krone sterkt medvirkende til at sjømateksporten setter ny rekord for oktober måned, sier Tom-Jørgen Gangsø, direktør for markedsinnsikt i Norges sjømatråd.

Norge eksporterte 117 000 tonn laks for 6,7 milliarder kroner i oktober. Det er en volumøkning på 14 prosent og en verdiøkning på 261 millioner kroner fra oktober i fjor. Det er den enkeltmåneden med størst volum og høyest verdi på lakseeksporten noensinne.

Hittil i år har Norge eksportert 922 000 tonn laks for 59 milliarder kroner. Gjennomsnittsprisen for hel, fersk laks var i oktober måned 51,89 kroner per kilo mot 58,35 kroner i oktober i fjor.

Norge eksporterte også 38 800 tonn sild for 357 millioner kroner i oktober. Det er en volumvekst på 116 prosent sammenlignet med oktober i fjor.

Hittil i år har Norge eksportert 216 000 tonn sild for 1,9 milliarder kroner. Det er en volumøkning på 10 prosent, men en verdinedgang på 93 millioner kroner fra samme periode i fjor. Nigeria og Egypt var de største markedene for sild i oktober.

– Økning i eksportvolumene er en konsekvens av doblet fangstmengde, målt mot oktober i fjor. Økningen i eksporten er hovedsakelig for fryst hel sild, og prisen har falt sammenlignet med oktober i fjor. Det er prissensitive markeder i Afrika, blant annet Nigeria og Egypt, som har fått økt tilførsel av fryst hel sild, sier Ingrid K. Pettersen, sjømatanalytiker i Norges sjømatråd.

Norge eksporterte 2 000 tonn fersk torsk, inklusiv filet, for 107 millioner kroner i oktober. Det er en volumøkning på 23 prosent og en verdiøkning på 44 prosent eller 33 millioner kroner fra oktober i fjor.

Hittil i år har Norge eksportert 46 000 tonn fersk torsk, inklusiv filet, for 2 milliarder kroner. Det er en volumnedgang 21 prosent og en verdireduksjon på 5 prosent eller 115 millioner kroner fra samme periode i fjor.

Hittil i år har Norge eksportert 77 000 tonn klippfisk for 3,9 milliarder kroner. Portugal og Brasil var de største markedene for klippfisk i oktober. Hittil i år har Norge eksportert 21 000 tonn saltfisk for 1,2 milliard kroner. Det er en volumreduksjon på 21 prosent. Hittil i år har Norge eksportert 173 000 tonn makrell for 3,1 milliarder kroner.