Fest av trålersalg

Salget av tråleren «Andenesfisk I» for et par år siden har nå gitt aksjonærene et saftig utbytte og skapt litt uro i det lokale politiske miljø. Noen mener kommunen tapte store summer her.

Tersan Shipyard bygget tråleren «Andenesfisk I» i 2013 for Andenes Havfiskeselskap As. Nå er den solgt videre og de gamle aksjonærene tar et saftig utbytte.

Det er nettavisen VOL som har skrevet flere artikler om tråler-saken. Bakgrunnen er årsregnskapet til AH Holding As i Andøy, der det fremkommer at man betaler ut 97 millioner i utbytte til sine aksjonærer. Årsaken er finansinntekter i fjor på 540 millioner.

Det var i 2016 man avgjorde å selge tråleren «Andenesfisk I» til rederiet Prestfjord AS i Holmøy-konsernet på Sortland. Flere antydet da en salgssum på vel 800 millioner. Tråleren ble kjøpt i 2013 og Andenes Havfiskeselskap As hadde «bare» gjeld på ca 320 millioner.

Dermed satt morselskapet, AH Holding As, igjen med en fortjeneste på over 500 millioner, der man nå altså deler ut nesten 100 millioner til sine aksjonærer. Flere private personer og firma får store beløp i denne transaksjonen.

Tidligere eide Andøy kommune en større aksjepost i Andnes Havfiskeselskap As. Denne ble solgt, etter sterkt press fra de andre aksjonærene, før selskapet investerte i sin nye tråler i 2013. Andøy kommune fikk bare 7 millioner for sin aksjepost på 34% da man solgte seg ut i 2010.

Like etter solgte Andenes Havfiskeselskap As sin gamle tråler og investerte i en ny. -Jeg mente, og mener fortsatt, at det var galskap å selge aksjer uten verdifast takst av kontantstrømmen eller kunnskap om hva aksjeposten var verdt, sier Rolf Solvoll (AP) til VOL. Han betegner det som en katastrofe for en fattig kommune.

Daværende næringssjef, Bjørnar Sellevold, mente at Andøy kommunes aksjer var verdt 80 millioner kroner, men likevel vedtok altså kommunestyret å selge for kun 7 millioner.

Nå er alle trålerne i Andøy solgt ut av kommunen og den siste var altså «Andenesfisk I». Denne ble solgt til Holmøy-rederiet Prestfjord As på Sortland og gav altså en meget pen netto i finansene til AH Holding As og deres eiere.

Arnljot Haugen personlig mottar 25,3 millioner kroner i utbytte, mens Andreas Haugen mottar 6,1 millioner kroner personlig. Tor Mathisen, som arbeidet i en mannsalder på kontoret til selskapet, mottar 4,7 millioner.

Risøyhamn-firmaet Th.Benjaminsen mottar 3,6 millioner kroner. Risøysund AS, eid av Hans Benjaminsen, mottar 8,9 millioner i utbytte. De øvrige småaksjonærene deler knapt 2 millioner kroner.

Største aksjonær i AH Holding As er Andenes Investment Group AS, med 48% eierandel. Deres andel av utbyttet blir dermed på 46,5 millioner. Dette selskapet eies igjen av Arnljot og Andreas Haugen, med en halvdel hver. Her har man bestemt seg for å betale 22 millioner i utbytte, og det vil si 11 nye millioner til sine to eiere.

Dermed sitter far og sønn Haugen igjen med nesten 77 millioner av utbyttet fra AH Holding AS, mens deres netto utbytte i fjor ble på 53 millioner, forteller nettavisen VOL.

Enkelte lokalpolitikere i Andøy reagerer kraftig på dette og antyder at kommunen ble lurt, da man solgte sine aksjer for 7 millioner. Andre mener prosessen har vært helt grei, ettersom det var en helt annen situasjon tilbake i 2010. Da hadde man et krav fra banken om å skyte inn mer penger i aksjekapital gjennom en emisjon. At denne senere ikke ble gjennomført, kunne man ikke vite da aksjene ble solgt.

AH Holding AS er fortsatt et meget aktivt eierselskap lokalt i Andøy. Man har datterselskapene Andenesfisk AS, Andenes Havneservice AS, Andenes Båtservice AS, Andenes Servicesenter AS, Prærien AS, A.K.O Eiendom AS og A.H. Event AS. Samlet omsetning her var i fjor på nær 200 millioner kroner. Morselskapets egenkapital er nå på 450 millioner. Andreas Haugen selv er aktiv deltaker i en rekke andre selskap også.