Brua blir forsinket

Store utfordringer med sveisearbeidet gjør at det store bruprosjektet ved Narvik blir forsinket. Nå er det hektisk aktivitet for å bli ferdige til å åpne Hålogalandsbrua innen utgangen av året.

Elementene til Hålogalandsbrua er laget i Kina og sveiset sammen på stedet, slik at den nå ser ferdig ut. Likevel gjenstår det mye arbeid før trafikken kan åpnes (foto: Statens vegvesen).

Rett nord for Narvik i Nordland bygges det som kommer til å bli Norges nest lengste hengebru. Før man kan få asfalten på plass og bli ferdig med det som gjenstår av arbeid på Hålogalandsbrua, er det helt avgjørende at man blir ferdig med innvendige sveisearbeider av bruelementene.

I midten av august gjenstår ca. 25 prosent av sveisingen, og nå er det hektisk aktivitet for å bli ferdig.

– Alt avhenger av at sveisearbeidet kommer såpass langt at vi får lagt på asfalten i løpet av september. Vi har ukentlige fremdriftsmøter med entreprenøren for å sikre den fremdriften vi trenger for å kunne legge på asfalten og sluttføre alt annet arbeid på brua, sier prosjektleder Hans Jack Arntzen i Statens vegvesen.

Målet har vært å åpne brua for trafikk i løpet av høsten, men dette kan bli utfordrende.

– Vi har tidligere hatt håp om å få til dette i oktober, men ser nå at det kan bli både november og i verste fall desember før vi kan åpne brua for trafikk, forklarer Arntzen.

– Vi har vært godt fornøyd med kvaliteten på bruelementene som entreprenøren har produsert i Kina. Det er sammensveisingen av disse her i Narvik som ikke har gått etter planen. Vi kan ikke gå på akkord med kvaliteten på dette arbeidet og sjekker derfor 100 prosent av sveisearbeidet. Det har vært avdekket en høyere feilprosent enn det som er normalt, og dette har ført til forsinkelser, forklarer Arntzen.

Kvalitetsutfordringen har entreprenøren tatt tak i og for å øke tempoet har de nå bemannet kraftig opp etter ferien. Fra denne uken er det over 70 personer som jobber med sveising og platearbeid.

– Vi forstår at mange er utålmodige og vil ha en åpningsdato, men det er alt for mange faktorer som avhenger av hverandre til at vi kan bestemme dette enda. Vi jobber for å åpne brua for trafikk så fort det er mulig, men dette avhenger av at vi får asfalten på plass og at været spiller på lag med et øvrige arbeidet som skal gjøres, sier Arntzen.