Forlik om Hadsel Asvo

Tidligere daglig leder i Hadsel ASO, Toine Sannes, har inngått forlik med sin gamle arbeidsgiver. Dermed blir ikke ankesaken i Hålogaland lagmannsrett fullført etter programmet. Forliket har en ramme på 450.000 kroner.

Sannes får 100.000 kroner i ren erstatning for avskjedigelsen fra bedriften og 300.000 til dekning av framtidig tapt arbeidsinntekt, som tilsvarer ca. 6 måneders lønn. Hadsel Asvo betaler dessuten en faktura på 50.000 kroner, som gjelder bistand i forbindelse med drøftingsmøtene rundt avskjedigelsen.

Sannes anket dommen i Vesterålen tingrett, der Hadsel ASVO ble frikjent for anklagen om urettmessig avskjedigelse. Saken skulle denne uken vært avgjort i Hålogaland lagmannsrett, og saken startet som planlagt på mandag med innledende foredrag fra advokatene til begge parter.

Bakgrunnen for saken er noen år tilbake da flere ansatte i Hadsel ASVO hevdet at Toine Sannes skapte et dårlig arbeidsmiljø. De truet derfor med å slutte. Styret valgte på denne bakgrunn å gå til avskjedigelse, ettersom de mente flere forhold var svært graverende i hennes lederstil.

Det har vært fremmet flere påstander i retten som er ganske spesielle. Blant annet har det vært drøftet om arbeidsavtalen virkelig var signert av styreleder Finn Sture Hultgren, eller om hans underskrift var forfalsket. Dette ble avvist i retten med en uttalelse fra anerkjent skriftekspert.

Nå er saken imidlertid uansett avsluttet, ettersom det ble forhandlet frem en løsning begge parter kunne godta. Dette koster Hadsel ASVO nesten en halv million, men advokat Oddmund Enoksen sier på vegne av selskapet at man er fornøyd med å få satt en sluttstrek.

Det var rettens administrator, Vidar Stensland, som allerede mandag bad partene forsøke å komme frem til et forlik. Det gjorde at man satte seg ved forhandlingsbordet og klarte å komme til enighet etter kort tid.