Felles alarmsentral

Den nye operasjonssentralen i Bodø overtok i går ansvaret for hele Nordland politidistrikt. Midtre Hålogaland distrikt er dermed historie og alle nødmeldinger blir heretter tatt imot samme sted.

Ringer du politiet på 02800 eller 112 fra et sted i Vesterålen, så kommer samtalen inn til Nordland politidistrikt sin nye operasjonssentral i Bodø. Sentralen styres av operasjonsleder Odd Ivar Pettersen, i forgrunnen på bildet (foto: Politiet/T. Kaspersen)

Tirsdag 6. juni markerer statsråd Per-Willy Amundsen at alle tre nødmeldetjenestene i Nordland nå er samlokalisert ved brannstasjonen på Albertmyra i Bodø. Arbeidet med samlokaliseringen av alle de tre nødetatene i Nordland har pågått over flere år. Nå har politiet, som den siste av de tre etatene, flyttet inn i den samlokaliserte sentralen.

Samlokalisering vil bidra til en bedre tjeneste for publikum gjennom koordinert innsats, forbedret informasjonsdeling og et bedre samvirke, mener politiet. Nå har Salten-politiets operasjonssentral flyttet fra Bodø politihus og inn i flunkende nye lokaler på Albertmyra. Dermed er nå politiets operasjonssentral samlokalisert med 110-sentralen og AMK.

VG har se siste dagene kjørt flere artikler omkring de nye felles AMK-sentralene, og særlig den i Bodø. Utgangspunktet er at Politidirektoratet brukte lang tid på å bestemme seg for en ny felles nødsentral i Bodø. -Politidirektoratet er positiv til samlokalisering av nødmeldesentralene, men vi er opptatt av at beslutninger følger av grundige og helhetlige vurderinger og fattes i riktig rekkefølge, sier Odd Reidar Humlegård til VG.

Han viser til at det i 2014 ennå ikke var avklart hvor mange politidistrikter landet skulle ha. Å innlede en samlokaliseringsløsning i Bodø på det tidspunktet, ville ifølge ham være å «forskuttere valg av et hovedsete, der det kunne være andre naturlige alternativer en Bodø».

Nå er imidlertid politireformen vedtatt og Nordland politidistrikt skal ledes fra Bodø. Dermed er det blitt naturlig at man også har en felles alarmsentral her, for alle nødetatene.

På Vesterålnytts forside finner du alltid siste melding fra politiet i Nordland, som legger ut fortløpende meldinger på Twitter om noe skjer. Dette kommer umiddelbart på forsiden av VNY.NO, slik at du som leser kan følge med på dette fra din egen PC. Det er de 5 siste meldingene til enhver tid som ruller over skjermen.

Den 1. januar 2016 ble Helgeland, Salten og den delen av Midtre Hålogaland politidistrikt som ligger i Nordland fylke, slått sammen til Nordland politidistrikt. Den delen av Midtre Hålogaland som ligger i Troms fylke ble fra samme dato slått sammen med Troms politidistrikt. Det pågår fortsatt en prosess med å bygge de to nye organisasjonene og skape et bedre politi.

Fra 31.mai i år ble altså siste del av den nye reformen gjennomført for politiet i Nordland. Kontorene i Bø og Hadsel er lagt ned, mens Øksnes og Andøy fortsetter. Sortland skal være sete for distrikt Lofoten og Vesterålen, med en felles koordinator for mannskap og ressurser. Ellers styres politiet fra Bodø, med politimester Tone Vangen som toppsjef.