Ny kultur i skolesekk

Den kulturelle skolesekken (DKS) Nordland har presentert et spennende, mangfoldig og innholdsrikt program for neste skoleår. Med en tydelig nordlig profil på programmet, blir det fint å kunne presentere gode nordnorske utøvere og produksjoner, som skal turnere til alle Nordlands grunnskoler og videregående skoler.

-Vi har i år et tydelig nordlig fokus i programmet vår, sier DKS-ansvarlig i Nordland Fylkeskommune Stig Løvseth.

Produsentene i DKS Nordland har til dette programarbeidet i større grad tatt i bruk involvering av lærere, elever og fagpersoner for å plukke ut de gode kunst- og kulturproduksjonene.  Denne medvirkningen tror vi DKS Nordland vil gjøre at de ca 38.000 elevene i nordlandsskolene vil få et spennende, mangfoldig og innholdsrikt program med høy kunstnerisk kvalitet, som både kan utfordre og underholde.

DKS Nordland har 65 turneer som skal innom de ulike skolene i Nordland skoleåret 2017/18. Det er turneer innenfor alle de ulike kunstuttrykkene, som scenekunst, musikk, visuell kunst, litteratur og film.

-Vi ser at det kommer stadig flere gode nordnorske kunstnere og utøvere på banen,  og i år er vi heldige å ha mange av dem på programmet. Samtidig er 2017 et samisk jubileumsår og vi har forsøkt å synliggjøre dette med flere samiske produksjoner i programmet. Målet vårt er at det skal være en samisk produksjon innen hvert av uttrykkene.

Vi ønsker gjennom programmet å ivareta hensynet til regional identitet «nord», herunder sikre tilgang til samisk kunst- og kulturuttrykk, og vektlegge mangfold knyttet til nordområdene, sier Løvseth.