Stopp i skolestruktur

Forslaget fra rådmann Randi Gregersen om å se på skolestrukturen i Sortland, ble ikke godt mottatt av formannskapet i dag. Flertallet gav straks uttrykk for at man mener utgangspunktet er helt feil, da målet med planen ser ut til å finne muligheter for kutt i utgiftene. Det endte med enstemmig nei til forslaget.

Rådmannen hadde, sammen med skolesjef Eirik Strand, lagt opp til et program der man skulle ende opp med 3 alternative løsninger for den fremtidige skolen i Sortland. I bunn for dette lå også vurdering av økonomi, i forhold til utviklingen i elevtall. Uten at det foreløpig er nevnt, lå det også i kortene at skoler kunne bli nedlagt.

-Dette har ikke vært drøftet i formannskapet før, sa Christoffer Ellingsen (Rødt), og mente forslaget fra rådmannen var helt feil i utgangspunktet. Han foreslo derfor at saken skulle stoppes, og fikk straks medhold hos Høyres Silvia Ovik. Fokus burde være på kvalitet, ikke kutt i utgifter, sa Ovik.

Rådmann Randi Gregersen og oppvekstsjef Erik Strand pekte på signal fra formannskapet i februar, med et ønske om at administrasjonen skulle fortsette med arbeidet. -Dette kan umulig komme overraskende på, sa Eirik Strand til lokalpolitikerne.

Fra den rødgrønne gruppen sa Mona Sandvoll (AP) at hun mente det er riktig å få en konsekvensanalyse, for å se på ulike løsninger med strukturen. Det ville ikke flertallet være med på, og dermed ble forslaget fra Christoffer Ellingsen vedtatt.

Dermed må skolesjef Eirik Strand og rådmann Randi Gregersen tilbake i tenkeboksen, om de vil lansere et annet løp for å se på organiseringen av Sortlands skoler i fremtiden. Fra Høyre er det tidligere uttalt klart at man ikke vil legge ned noen skoler, og det ser ut til at flertallet av lokalpolitikerne nå står bak denne holdningen.