Skatt og kutt i Øksnes

Politikerne i Øksnes står nå foran noe viktige og store valg, knyttet til økonomien. Skal man innføre eiendomsskatt for å løse utfordringene, eller skal det kuttes i tilbudet fra kommunene og legge ned skolene i Strengelvåg og på Sommarøya.

Disse forholdene kommer nå opp i flere runder, der det allerede neste uke nok blir en debatt i formannskapet. Driften av Øksnes kommune hittil i år ser ut til å gå bra, uten de store overskridelsene. Likevel er det underskudd på noen få millioner.

Dette kan dekkes delvis ved de uventede pengene man får fra Vesterålskraft og Reno-Vest, der det begge firma har bestemt å gi utbytte til eierkommunene. Et par millioner er imidlertid for lite, og det må likevel gjennomføres noen mindre kutt i driften på både helse, omsorg og skole.

På lengre sikt varsler rådmann og økonomisjef at Øksnes må ta større grep for å sikre balanse mellom inntekter og utgifter. Et tema som kommer opp som egen sak, er innføring av eiendomsskatt. Dette har politikerne tidligere sagt nei til, men nå kommer spørsmålet opp igjen. Alternativet ser ut til å være nedleggelse av skolene i Strengelvåg og på Sommarøya, og da blir det en svært vanskelig avveining.

Alle de andre kommunene i Vesterålen har eiendomsskatt, av varierende størrelse. Om Øksnes nå innfører dette, kan kommunen lett ta inn noen få millioner, men med full skatt og tøff taksering, kan det faktisk gi 20 millioner årlig i «friske» penger til kommunekassen.