Får likevel skjenkeløyve

Firmaet Baren Første as fikk ny skjenkebevilling for både øl og sprit. Dermed ble det bare 3 uker uten, etter at selskapet fikk avslag på løyve da formannskapet behandlet saken i september.

baren-forste-anker

Advokat Ola Øraker tok saken for Rabin Tawfeeq Mohammed-Ali og sendte en omfattende dokumentasjon til Sortlands politikere. Advokaten påpekte flere feil i lovforståelse. Etter dette vedtok formannskapet å snu på sitt standpunkt, og likevel gi «Baren Første» ny bevilling.

Ankeaken ble behandlet for lukkede dører i Sortland formannskap. Hva som ble sagt i dette møtet er ikke kjent, men dokumentene fra advokat Øraker har vært offentlig tilgjengelig via postlisten til kommunen. Her fremkommer det klart at Rabin Tawfeeq Mohammed-Ali føler avslaget på ny bevilling som svært urettferdig og derfor anket saken.

Advokat Øraker påpekte i sitt brev at den angivelige voldssaken, som Rabin er anklaget for, slett ikke er avgjort og har helt åpent utfall. Alle økonomiske forhold, med skatt og avgifter, er forlengst gjort opp. En sak fra kioskdriften, om en ansatt uten arbeidstillatelse, gjelder en annen bedrift og kan ikke hefte for selskapet Baren Første as. Øraker påpeker en rekke forhold til ulike lover der han mener Sortland kommune har misforstått.

Fra de instanser som nå har uttalt seg om ankesaken, er det kun politiet som ikke anbefalte ny bevilling. De begrunner sin innstilling med den saken som ennå ikke er tatt opp i rettsvesenet. På denne bakgrunn mente advokat Ola Øraker at det slett ikke var noen grunn til å nekte Rabin Tawfeeq Mohammed-Ali ny bevilling for selskapet hans Baren Første as.

Dette har åpenbart medlemmene av Sortland formannskap tatt til etterretning, og dermed er nå ny bevilling på plass.

Mens Baren Første har vært stengt i ca 3 uker, har eieren brukt tiden til en full oppussing. Ifølge Rabins kommentar til VOL.no, så var den nye bevillingen som å vinne i lotto. -Dagen etter at vi stengte dørene begynte vi å pusse opp baren. Vi har utvidet, malt, fått nye lys og ny bardisk. På grunn av oppussingen av baren åpner de ikke dørene før mot neste helg, sier Rabin.