Et års frist i Kvartal 13

korteresagt

Som vi skrev forleden ville Sortland kommune forlenge fristen med ett år for byggmester Karl Behrens sine planer i Kvartal 13. Dette ble da også resultatet da saken var oppe til behandling i dag. Fra SVs Oddmund Enoksen ble det foreslått å ikke gi forlenget frist, men det fikk han ingen støtte for. Fra Høyre ble det foreslått å godta Behrens sitt ønske om 4 års ny frist, men heller ikke dette fikk flertall. Dermed endte formannskapet på å gi 1 års forlenget frist, slik også rådmannen hadde anbefalt. Nå har Karl Behrens frist til 1.januar 2018 for å gjennomføre bytte av tomter med kommunen og komme i gang med sitt byggeprosjekt i Sortland sentrum. Den gamle byggesøknaden er utløpt og han må derfor begynne en helt ny søknadsrunde.