Vesterålen gav 1,2 million

Årets store innsamlingsaksjon er over og Vesterålen kom ganske bra ut. Her ble det samlet inn vel 1,2 millioner i løpet av helga, og summen øker nok litt når all summering er unnagjort.

innsamling-2016

Bøssebærerne i Sortland fikk en skriftlig takk for innsatsen fra ordfører Tove Mette Bjørkmo og Berit Hannevold (foto: Frivilligsentralen). Sortland kom også best ut i giverglede av kommunene i Vesterålen, med ca en femtilapp pr innbygger. Tallene på bildet er fra 22-tiden søndag kveld.

Mange frivillige gjorde en fin innsats denne helga i hele Vesterålen for å samle inn penger til Norges Røde Kors. Det var mange bøssebærere i aksjon og mange stilte også opp for andre oppgaver. Både unge og eldre var med og tok et tak. I tillegg til bøsse-innsamlingen ble det arrangert flere konserter og annet der inntekten gikk uavkortet til aksjonen. Skoler, barnehager og bedrifter har også vært aktive.

Til sammen gav vesterålingene godt over 1,2 millioner kroner. Nå opptellingen er sluttført, kan beløpet være kommet enda høyere. Det varierte litt mellom kommunene lokalt, og det var Sortlands innbyggere og bedrifter som la mest i potten. Ca en femtilapp pr innbygger ble resultatet for Sortland. Til sammen utgjorde dette vel en halv million kroner.

For hele Nordland fylke ble det 45 kroner pr innbygger i samlet resultat, mens det på landsbasis var et gjennomsnitt på 40 kroner. Disse tallene var status ca kl 23.00 søndag kveld og kan endre seg når opptellingen er sluttført.

Hadsel var nok en liten skuffelse i år, ettersom det «bare» kom inn 30 kroner pr innbygger. Andøy klarte 36, mens Bø var på 38 og Øksnes på 40 kroner. Lødingen ble bedre enn sine naboer i vest og klarte 52 kr i gjennomsnitt pr innbygger.

På Sortland var det arrangert konsert lørdag og vel 200 personer løste billett til denne. Både kor og lokale musikere stilte opp gratis. Sortland barnekors aspiranter, Kulturskolen ved dansegruppa, barneorkesteret BORK, musikklinja ved Sortland videregående, Anniken Høve, Per Nic Gundersen, Svein Willy Andersen, Holand blandakor og ikke minst Kai Kiil bidro til en helaftens flott underholdning i Kulturfabrikken.

Sortland Frivilligsentral var i år som ellers en drivende kraft i tillegg til selve aksjonskomiteen. Her var også tellesentralen, midt i Kulturfabrikken. Bøssebærerne gikk i 43 roder og klarte å samle inn nesten like mye som ved aksjonen for 2 år siden, da pengene gikk til Kirkens Nødhjelp.