2.000 flere innbyggere

SSB er Norges offisielle krystallkule. Her spår de ansatte om fremtiden. Nå kommer man med spådom om at folketallet i Vesterålen vil øke med nær 2.000 frem til 2040, og mest i Sortland.

folkeveksten

Stefan Leknes i SSB er en av forskerne som står bak de nye spådommene om utviklingen i folketallet, der Vesterålen kommer ganske bra ut (foto SSB/Vesterålnytt).

Folketallet i Vesterålens 5 kommuner (Lødingen og Kvæfjord er ikke med her) er nå 30.437 ifølge ferske tellinger. SSB (Statistisk Sentralbyrå) tror dette vil øke med 1.872 personer frem til 2040, slik at vi da blir minst 32.309 innbyggere her i regionen.

Ikke overraskende er det Sortland som står for den største veksten fra 10.214 i dag til 12.000 om 23 år. Noen vil kanskje si dette er skuffende lite, ettersom det bare blir ca 75 nye innbyggere på årsbasis. Det utgjør likevel en økning på 17% og er nest best i Nordland. Det er bare for Bodø man tror folketallet vil øke mer.

Statistikken og spådommene er beskrevet i nettutgaven av VG i dag. Her tar man også med den forventede «forgubbingen» som vil komme i en del kommuner som ikke har bysentra. For Vesterålen blir virkningen ikke så stor, bortsett fra i Bø. Her regner forskerne i SSB med at hver 3. bøfjerding vil være over 70 år i 2040. Det blir en kraftig forgubbing fra i dag og vil påføre Bø kommune svært store utfordringer på mange felt. Litt av det samme vil man se i Lødingen.

Også Andøy vil få en aldrende befolkning, der hver 4. person vil være over 70 år i 2040. Folketallet vil ellers holde seg ganske stabilt. Samme effekt får man i Øksnes, men her venter SSB at det skal komme flere innbyggere totalt sett. Med 4,5% økning i folketallet kan Øksnes få et par hundre ekstra medborgere i de neste 20 årene.

De store endringene i Vesterålen kommer naturlig nok i de to største kommunene. Hadsel ventes å øke folketallet med 500 personer og få bare litt eldre gjennomsnitt. Av kommunens 8.572 fremtidige innbyggere regner SSB med at 22% vil være over 70 år.

Det er byen Sortland som virkelig vil vokse, tror man. Her øker folketallet med nær 1.800 personer de kommende 23 årene, slik at kommunen til sammen vil ha 12.000 innbyggere. Her vil det også være den yngste befolkningen, med «bare» 19% over 70 år.

Det er verdt å merke seg at dette bare er spådommer, men dog kvalifiserte gjetninger basert på utviklingstrekk man ser i dag. -Generelt blir befolkningen eldre og eldre, men det er store regionale forskjeller. I Oslo forventer vi at bare 12 prosent av befolkningen vil være 70 år eller mer i år 2040, mens det kan bli flere enn 30 prosent eldre i enkelte utkantkommuner, sier forsker Stefan Leknes i SSB til VG.