Vesterålen trenger barnehus

korteresagt

Ordfører Tove Mette Bjørkmo i Sortland har lansert ideen om et «barnehus» også i Vesterålen. I dag er nærmeste tilbud i Bodø, der barn kan avhøres i skjermede omgivelser etter mulige overgrep. Nordland kan få et nytt snart, beliggende i Mosjøen, og da mener ordfører Bjørkmo at også bør komme et i nordfylket. -Jeg diskuterte det å få på plass et barnehus i Sortland med politimester Tone Vangen. Hun er positiv til dette, sier Bjørkmo til Vol Sortlandsavisa. Hun mener Sortland har særlig gode forutsetninger for å ha et slikt tilbud. -Vi fikk prisen som beste oppvekstkommune, mye takket være det at vi over år har jobbet målrettet med forebygging av seksuelle overgrep mot barn og unge. Så vi vet at kompetansen på området er her. Politiet i Sortland styrkes og vi har barnevernet her. Derfor kommer vi til å strekke oss langt for å få dette på plass her på Sortland, sier ordfører Bjørkmo.