Fall i eksport av fisk

Markedene for eksport av norsk fisk er i ulage for tiden. Både volum og pris faller, selv om Norge fortsatt selger store mengde laks, torsk og skrei til mange ulike land.

Kina har stengt ned mye og det merkes godt på eksporten av laks (foto: Norges Sjømatråd).

Norge eksporterte sjømat for 8,7 milliarder kroner i februar. Det er en nedgang på 482 millioner kroner, eller 5 prosent, sammenlignet med februar i fjor. Dermed fortsetter trenden fra januar med en fallende sjømateksport.

– Til tross for at sjømatmarkedene fortsatt er sterkt preget av korona, er verdien av sjømateksporten i februar den nest høyeste februar-måneden noensinne.

Det skyldes blant annet at det eksporteres rekordhøye volumer av enkeltarter som laks og sild, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Renate Larsen.

I februar falt eksportverdien for de fleste arter med unntak av kongekrabbe og sild når vi sammenligner mot den rekordsterke februar-måneden i 2020.

– Da var det historisk sett høye priser for laks og torsk, og det var før pandemien slo til og reduserte omsetningen av sjømat i hoteller og restauranter globalt.

Det må nevnes at bildet er nyansert og at det fremdeles er knyttet stor usikkerhet til eksportutviklingen fremover for enkeltarter, sier Renate Larsen.

Norge eksporterte 11.000 tonn fersk torsk, inkludert skrei, til en verdi av 412 millioner kroner i februar. Volumet økte med 25 prosent.

Verdien økte med 10 millioner kroner, sammenlignet med februar i fjor. Danmark, Polen og Spania var de største markedene for fersk torsk fra Norge i februar.

Det ble eksportert 1.700 tonn skrei til en verdi av 71 millioner kroner i februar.

Volumet falt med 11 prosent og verdien falt med 15 millioner, sammenlignet med februar i fjor.

Eksporten av fersk torsk til Spania i februar hadde en nedgang på 10 prosent, men mye går inn til landet via Danmark.

– Hovedårsaken til en noe svakere eksport til Spania er en sen start på skreisesongen. Trenden for eksporten av fersk torsk er likevel positiv, og det gjelder særlig for skrei.

I februar var det Spania som hadde sterkest importvekst på skrei og økte sitt importvolum med 14 prosent, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

– Vi ser at landingene nå øker, og vi forventer et nytt rekordvolum av skrei til Spania i år. Lavere priser enn i fjor bidrar selvsagt til å øke konsumet, sier Norges sjømatråds sjømatutsending til Spania, Bjørn-Erik Stabell.