Kun to vil til månen

Naturbruk eller idrett er førstevalget på videregående skole i Vesterålen i år. Kun to elever har søkt på romteknologi i Andøy, så måneferder frister altså ikke så mye for tiden.

Fylkesdirektør for utdanning i Nordland, Nina Ellingsen Høiskar (foto: NFK, Mats Jensaas/red. VNY).

Søknadsfristen til videregående opplæring gikk ut 1. mars. Lokalt i Vesterålen er det 56 som har søkt på «naturbruk» ved Sortland videregående skole, mens 51 vil ha «idrett».

Dette står i ganske stor kontrast til Andøy videregående skole, der kun 2 personer har søkt linja for «romteknologi».

Andøy videregående skole er den eneste skolen i Norge som tilbyr romteknologi. For å være kvalifisert søker må en ha fullført og bestått både elektrofag, data og elektronikk.

Skolen har 36 elevplasser, og samarbeider tett med Andøya Space Education om opplæringen.

Hadsel videregående skole har flest søkere (48) til teknologi og industri, men helsefag også samler mange.

Antall søkere i Nordland fylke i år er 7.733, mens det tilsvarende tallet i fjor var på 7.981. Dette utgjør en nedgang i ungdomsrettsgruppen på 248 personer, det vil si ca. tre prosent.

– Nedgangen er størst på Helgeland og i nordfylket, sier fylkesdirektør for utdanning og kompetanse Nina Ellingsen Høiskar.

Lave fødselstall og lav innvandring til Nordland medfører som ventet nedgang i søkertall til videregående skole i Nordland.

Den store vinneren i år er Saltdal videregående skole, men også Hadsel vgs. utmerker seg med en vekst på 23 søkere i år.

– Vi ser at andelen som velger yrkesfag er på hele 60 % blant Vg1-elevene. Dette er en økning på 1,5 prosentpoeng fra i fjor, hvor vi allerede hadde landets høyeste yrkesfagsandel.

Utfordringen er imidlertid at vi har altfor liten andel som fullfører med fag eller svennebrev, og dermed ikke oppnår yrkeskompetanse, sier Høiskar.

– Hvis vi ser litt på søkermønsteret og hva som er trendene blant førsteårssøkerne, så er det i år informasjonsteknologi som har en fin økning på 23 søkere i forhold til 2020.

Det er også en liten økning på studiespesialisering (17 flere) og elektrofag (17 flere).

De utdanningsprogrammene med størst nedgang i år blant førsteårssøkerne er idrettsfag (-67 søkere), byggfag (-26) helse og oppvekst (-17) og salg og reiseliv (-16 søkere), sier fylkesdirektøren.

Når det gjelder idrettsfag har søkertallene svinget ganske mye de siste årene, og vi har hatt oversøkning på flere skoler.

For noen av de nye tilbudene på yrkesfag er det ikke så gode søkertall. Blant annet har Vg2 betong og mur kun 3 søkere. Vg2 tømrer og Vg2 rørlegger har også svake søkertall. Vg2 baker og konditor har bare syv søkere.