Endrer navn og logo

Vesterålsprodukter har i 37 år vært en kjent lokal bedrift med flere avdelinger i regionen. Nå bytter man navn og logo. Det nye navnet er Axello AS, som også får to ny datterselskap.

Nina Paulsen og Tao Sandvær-Seim gleder seg over nytt navn (foto: Axello AS).

– Navnet var litt utdatert. Og vi ønsket et navn som på bedre måte viser hvem vi er og hva vi står for, forteller direktør Tao Sandvær-Seim.

Navnet Axello er et sammensatt navn og bygger på hovedelementene aks som spirer og vokser og det å akselerere.

– Vi har også lagt inn x for å vise at vi har et meget viktig samfunnsoppdrag som vi brenner for og at vi skal være en x-faktor i lokalsamfunnet, sier direktøren.

Årsaken til at dette skjer akkurat nå, er nye nasjonale krav fra NAV.

Alle arbeids- og inkluderingsbedrifter i Norge skal etablere et skille mellom tiltaksdelen og den konkurranseutsatte delen av selskapene.

Axello AS har derfor også omstrukturert bedriften til et hovedselskap og to datterselskap.

I fremtiden vil man derfor også møte Axello Arbeid AS og Axello Marked AS.

– Når jobben med omstrukturering likevel skulle gjøres, var det et sterkt ønske om å endre til en mer tidsriktig merkevareidentitet, sier Tao Sandvær-Seim.

Selskapet er det samme og tjenestene er de samme som i Vesterålsprodukter.

Folkene er også de samme, men navn og utseende blir altså helt nytt.

– Vi vil ta med oss det gode fra historien, men nytt navn, logo og visuell identitet blir en god start på veien videre.

Det gjelder for alle medarbeidere, uavhengig av hvor de geografisk har sin tilhørighet i det daglige, sier Sandvær-Seim.

Arbeidsutprøving og praksis gjøres primært i samarbeid med næringslivet i regionen. Som supplement til dette driver vi også en rekke ulike avdelinger innen handel, service og produksjon.

Vesterålsprodukter har til sammen ca 35 ansatte.

Hovedkontoret finner man i Sigerfjord, mens det er avdelinger i Sortland, Hadsel, Bø, Lødingen og Øksnes.

Selskapet har et datterselskap, Lødingen Arbeidssenter, samt er medeier i Vesterålen Vekst i Andøy kommune.

Vesterålsprodukter og tidligere Lødingen Arbeidssenter blir nå Axello AS.

I skrivende stund er den formelle registreringen ikke fullført i Brønnøysund, men kommer snart.

Vesterålsprodukter AS eies av kommunene i Vesterålen, samt Nordland Fylke, SpareBank1 og DNB.

Nytt navn og ny logo er utformet i samarbeid med merkevarebyrået Magnet i Harstad.