Akutt behov for kai

Sortland havn mangler kaiplass. Det er akutt behov for 150 meter ekstra og derfor søkes det nå om å legge ut en solid flytebrygge. Bakgrunn er Kystvaktens behov for plass til nye skip.

Slik vil den nye flytebrygga ligge, rett utenfor Scandic Hotell (fotoill.: Sortland havn KF).

Sortland Havn har inngått samarbeid med Kystvakta om utleie av kaiplass til deres fartøy.

En direkte årsak til dette er at første fartøy i Jan Mayen-klassen blir levert i høst, og at Kystvakta selv da vil mange nok plass ved basen.

Sortland Havn foreslår derfor å flytte de mindre båtene som opptar plassen i dag, til et nytt servicebryggeanlegg.

Det skal etablere en midlertidig flytebrygge som blir 150 meter lang og 6 meter bred.

I første runde søkes det om en prøveperiode på 2 år, før det blir gjort en ny vurdering av saken.

Før man legger ut brygga må det fylles ut en del stein ved enden av dagens hurtigrutekai, der det nå er parkeringsplass.

Den nye flytebrygga skal være åpen for alle mindre båter, og den blir også åpen for personer som vil besøke den.

Sortland Havn KF har allerede bestilt brygga og den kan kanskje legges ut i løpet av høsten.

Politikerne i Sortland blir nå bedt om å innvilge flere dispensasjoner fra ulike gamle planer.

Kommunedirektøren mener imidlertid at flytebrygga vil bryte med så mange av planene, at hun går inn for å avslå søknaden.

Anlegget skal også ha to mindre flytebrygger.

Den mindre flytebryggen i sør etableres som en tverrgående struktur.

Det blir 35 meter med bølgedemperbrygger på 6 meter bredde, for å bidra til å skjerme området innenfor.

Den mindre flytebryggen i nord blir ca. 30 meter lang og 3 meter bred, og skal ha utriggere for småbåter.

Det blir en avstand på 35-40 m fra flytebrygge i sør til den gamle «dampskipskaia» ved Skibsgården.

Den ikke er i bruk for tiden, da det er uklart hvor god den tekniske kvaliteten er på kaia.

Flytebrygga skal forbindes med eksisterende terminalkai i nord via kjørevei.

Den utformes i betongskall med maritim trefendring, og landgangen blir av metall med rekkverk.

Hovedbelysningen vil bestå av tre meter høye master, samt lavere belysning langs flytebryggekanten.

Den nye flytebrygga skal fungere som en forlengelse av havnepromenaden, og vil være åpen for allmennheten.

Anlegget vil få en landgang ved Scandic Hotell. Dette er allerede godkjent av hotellets eiere.

Også naboen, Georg A. Ellingsen AS, har godkjent planen om den nye flytebrygga, på visse vilkår.

Det er så langt ikke kommet alvorlige innsigelser fra verken Nordland fylke, fylkesmannen, fiskarlaget eller andre berørte.

At lokalpolitikerne skulle stanse planene, er dermed ganske usannsynlig.

Her er det snakk om kommunens egen havn og hensynet til behovene hos Kystvakta.