Færre elever søkte

7.825 elever med ungdomsrett fikk torsdag sjuende juli tilbud om skoleplass ved de videregående skolene i Nordland.

Dette er betydelig lavere enn fjorårets tall på 8144 elever. Nedgangen skyldes primært lavere ungdomskull.

Yrkesfagandelen i Nordland fortsetter å holde seg svært høy. I år har 61% av søkerne valgt yrkesfag og 39 % studieforberedende linjer.

Nordland har sammen med Møre og Romsdal har høyest yrkesfagsandel i Norge.

Naturbruk og teknologi og industrifag utmerker seg i år med svært gode søkertall. Også mindre utdanningsprogram som frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign kan vise til gode søkertall i år.

Det samme gjelder for kunst, design og arkitektur.

Nordland har altså 7.825 elever med ungdomsrett som nå fikk tilbud om skoleplass ved de videregående skolene, mens det være 300 flere i fjor.

Per nå er ca 92% av søkerne kommet inn på sitt førsteønske. Dette er bedre enn i fjor hvor tallet var ca 88%.

76 søkere med ungdomsrett har så langt ikke fått plass i årets inntak.

De må vente til andre inntak 28. juli før de får svar på hva de kommer inn på. Dette gjelder også alle søkere uten ungdomsrett.

Søkere som nå står på ventelister vil også få en ny mulighet i andre inntak til å få plass på ønsker som er høyere prioritert.