Fri ferdsel til Bø

Etter lang tid med kjøring med ledebil og kolonne gjennom Bøtunnelen, er det nå åpnet for fri ferdsel. Dette gjelder kun ut juli måned, før arbeiderne igjen starter opp fra 1. august.

Nå er det blitt fri ferdsel i Ryggedalstunnelen frem til 1. august (foto: Nordland fylke).

I tre sommeruker skal det bli litt lettere å være trafikant på fylkesveg 820 til og fra Bø i Vesterålen.

Fredag 8. juli på ettermiddagen åpnet Ryggedalstunnelen for fri ferdsel i forbindelse med fellesferie på anlegget.

– Dette er en fin melding å gi bøfjerdinger, turister og alle andre som skal denne veien.

Fram til 1. august kan de som kjører, sykler og går passere når de vil, uten ledebil, sier byggeleder Vegar Bjørnbakk i Nordland fylkeskommune.

Vær oppmerksom på nedsatt hastighet og noe ujevn vegbane. Vis ekstra hensyn til myke trafikanter.

Etter fellesferien fortsetter prosjektet med å oppgradere Ryggedalstunnelen etter nye krav til sikkerhet.

– Vi er også i gang med arbeidene for å øke høyden i tunnelen.

Til nå har vi senket vegbanen, og det er årsaken til at vi har hatt perioder med mer stengt på nettene. Videre skal vi ta ut fjell i taket.

Når arbeidene starter igjen, fortsetter også ledebilkjøringen. Da er det ikke lenger tillatt å ta seg gjennom tunnelen på egen hånd.

– Vær forberedt på kolonnekjøring fra mandag 1. august klokka 18.00.

Entreprenøren opplyser at de starter med de faste tidene, bortsett fra at et par tidspunkt på natta utgår.

Sjekk trafikkmeldingene på 175.no når det nærmer seg, og når du trenger denne informasjonen, sier Bjørnbakk.

Etter fellesferien må også de som sykler og går følge kolonnetidene. De vil da bli transportert gjennom tunnelen med en bil som dessuten tar med syklene.

– Vi fortsetter denne ordningen i august, og så ser vi det an utover høsten.

Selv om ledebilkjøringen vil fortsette, vil behovet de neste månedene komme til å variere.

– Redusert trafikk er helt nødvendig, både av hensyn til sikkerheten, fremdriften og type arbeid som skal gjøres.

Det planlegges for lettelser som perioder med fri ferdsel på dagtid, samtidig som det kan bli mer stengt på nettene.

Dette vurderer vi fortløpende med vår entreprenør, avslutter byggeleder Vegar Bjørnbakk i Nordland fylkeskommune.

Opprinnelig var det beregnet at oppgraderingen skulle pågå ut 2022. Siden høyden i tunnelen også skal økes, vil anleggsperioden vare noe lengre.