En stemme for

Debatten om P-avgift i Sortland by har engasjert mange og de fleste partiene flagget motstand mot en ny avgift på kommunale plasser. Kun ordfører Karl Erling Nordlund (SP) stemmer for.

Kun en stemte for ny P-avgift, SPs ordfører Karl Erling Nordlund (fotocollage).

Det ble forslaget fra Christoffer Ellingsen i partiet Rødt, som fikk flertall da formannskapet i Sortland behandlet saken i dag.

Her slår man fast at den foreslåtte parkeringsløsning ikke skal gjennomføres.

Det skal ikke legges opp til betaling for parkering i Sortland, på kommunale plasser.

Forslaget fikk støtte med en fra Rødt, SV og SP, samt 2 fra AP.

Høyre hadde fremmet sitt eget forslag, som bare fikk deres egne stemmer.

De ville ikke ha avgift, men også et nytt vedtak om bygging av parkeringshus i sentrum.

Kommunedirektør Rita Johnsen fikk altså liten støtte om å innføre avgift på parkering i sentrum.

Kun ordfører Karl Erling Nordlund fra Senterpartiet stemte for dette.

Flertallet ønsker å regulere parkeringen på andre måter, der det ikke kreves penger.

I samarbeid med private og næringsdrivende i sentrum, vil man vurdere å sette av noen av noen P-plasser i bykjernen som skiltes med tillatt parkering maks 3 timer.

Dette skal kunne være både private og kommunale plasser.

I samarbeid med private og næringsdrivende i sentrum, vil man dessuten lufte tanken om å fjerne noen av dagens parkeringsplasser.

Dette for å sikre bedre framkommelighet og større trafikksikkerhet.

Det kan eventuelt vurderes å finne erstatning for tapte parkeringsplasser på andre områder i gitte tilfeller.

Saken skal imidlertid opp til avstemming i kommunestyret, der 28 folkevalgte skal få si sin mening.

Om ordfører da får flere med seg i ønsket om P-avgift, gjenstår å se.

Det er jo valg til høsten, og ordfører Nordlund stiller ikke på liste for gjenvalg …