Ingen vil ha avgift

Politikerne i Sortland stiller seg samlet mot forslaget om P-avgift i byen. Kommunedirektøren anbefaler avgift, men det blir det ingen ting av på de kommunale plassene i byen.

Ingen avgift i Sortland by, sier politikerne (ill. foto VNY).

Kommunedirektøren og en innleid konsulent anbefaler varmt å innføre avgift fra første minutt, for de som vil parkere i sentrum av Sortland.

Slik blir det ikke!

Fra de lokale politikerne er det nå kommet klare beskjeder om at dette ønsker man slett ikke.

Høyre, FrP, AP, SP og Rødt har sagt ganske klart at man vil stemme mot forslaget.

Det er i morgen at formannskapet skal møtes for å drøfte innstillingen om parkeringssystem og avgift.

Alle politikerne som har uttalt seg om saken, mener det må kunne reguleres på annet vis enn med avgift.

– Vi har brukt profesjonelle aktører til grunnlag for saken og støtter oss til deres anbefalinger, sier kommunedirektør Rita Johnsen i et avisinnlegg.

Hun og administrasjonen, sammen med konsulenten fra Rambøll, mener en P-avgift vil føre til bedre utnyttelse av plassene.

Etter at dette forslaget ble kjent, har reaksjonene vært mange og sterke.

– Det er bare én ting som burde parkeres for godt, og det er saken om parkeringsavgift og bompenger i Sortland, sier toppkandidat for Høyre, Grete Ellingsen.

– Hvis det er nødvendig å regulere parkeringa bedre, så må det komme andre løsninger enn avgiftsparkering, sier APs Tove Mette Bjørkmo og Ronald Steen.

Rune Stigen Kvannli i SP er skeptisk til P-avgift, uten å slå fast bastant at partiet vil stemme samlet imot.

Men det sier FrP man vil, og her får man følge av Rødt.

Dermed er det flertall i både formannskap og kommunestyre for å avvise innføring av parkeringsavgift på kommunale plasser.