2.800 søker jobb

Ved utgangen av mai var det registrert 1 .597 helt ledige arbeidssøkere i Nordland. Dette utgjør 1,3 prosent av arbeidsstyrken.

Tar vi også med de 379 arbeidssøkerne som er i et arbeidsrettet tiltak får vi en bruttoledighet på 1,6 prosent.

I tillegg til de helt ledige og arbeidssøkere på tiltak er det 820 delvis ledige i Nordland.

Dermed er det totalt 2 796 arbeidssøkere i Nordland, noe som utgjør 2,3 prosent av arbeidsstyrken.

Det er 357 færre arbeidssøkere enn samme måned i fjor, som gir en nedgang på 11 prosent.

– Arbeidsledigheten i Nordland er fortsatt historisk lav på tross av at flere ukrainske flyktninger nå har meldt seg som arbeidssøkere, sier avdelingsdirektør ved NAV Nordland Petter Bugge Richardsen.

– Det gode arbeidsmarkedet vi opplever nå bør kunne tilsi at disse nye arbeidssøkerne kommer raskt ut i arbeid.

Blant ikke-innvandrere har ledigheten fortsatt å gå ned, mens ledigheten blant innvandrere har økt betydelig siste måned.

Økningen skyldes i hovedsak at den første bølgen av ukrainere som kom etter krigsutbruddet i februar i fjor, nå har avsluttet introduksjonsprogrammet og er klare for arbeidsmarkedet.

Innvandrere utgjør nå 41 prosent av de helt ledige i Nordland mens de bare teller 11 prosent av befolkningen i fylket.