P-avgift 8 kr pr time

I sentrum av Sortland by bør det bli P-avgift med 8 kroner pr time både langs gatene og på kommunale plasser. Utenfor selve bykjernen tenker man at det ikke behøves noen avgift.

Fra bussterminalen til Kulturfabrikken kan det bli P-avgift (ill.: Sortland kommune).

Kommunedirektøren i Sortland legger nå frem sitt forslag for lokalpolitikerne om ny P-ordning.

Her går man bort fra tidligere vedtak om 3 timer gratis, slik at det nå skal bli avgift fra første minutt.

Hvordan ordningen skal settes ut i livet vet man ikke ennå, men innkreving via app er trolig løsningen.

Det er konsulenten fra firma Rambøll som har vurdert ulike løsninger og nå anbefaler innføring av avgift.

Om dette følges blir byen delt i to, der det skal kreves inn 8 kroner pr time for den indre delen av sentrum.

Dette gjelder gateløp og kommunale plasser, fra Bussterminalen til Kulturfabrikken.

Her er det snakk om ca 300 parkeringsplasser – og omfatter ikke de private plassene.

I gaten ved Handelsparken skal det ikke kreves avgift, er forslaget.

Totalt er det ca 1.700 parkeringsplasser i Sortland sentrum, litt avhengig av hvordan man regner.

Tidligere tellinger viser at det på hverdager står parkert litt over 800 biler i snitt på dagtid.

Det er nok parkeringsplasser totalt sett, men nær forretninger og servicetilbud midt i byen blir det gjerne kork.

Utenfor bykjernen har kommunen ca 340 P-plasser, mest i gateløpene.

Her skal det ikke bli noen avgift, men en maksimal P-tid på 12 timer.

P-plassene omkring begge rådhusene og NAV, regnes med i det som unntas fra avgift.

Det finnes flere ulike modeller for å drive parkeringsvirksomheten i kommunen.

Det kan opprettes et heleid kommunalt aksjeselskap eller det kan være en del av den ordinære driften.

Det finnes også muligheter for samarbeid med andre kommuner.

Kommunedirektøren vil jobbe videre med dette, dersom politikerne støtte forslag om å innføre avgift i bysentrum.