Bø-sjefen fratrer

Kommunedirektøren i Bø fratrer stillingen sin, med en sluttavtale på godt over en million. Han har vært suspendert en kort periode og i dag vedtok kommunestyret at han blir løst fra jobben.

Kommunedirektør Gunnstein Flø Rasmussen slutter i Bø kommune (fotocollage).

Politikerne i Bø var samlet onsdag til møte bak lukkede dører, for å drøfte en personalsak.

Det var forholdet til den suspenderte kommunedirektøren man nå måtte ta stilling til.

Gunnstein Flø Rasmussen har funnet det vanskelig å fortsette i stillinga som kommunedirektør etter den behandling han har vært utsatt for.

Etter samtaler er partene kommet til enighet om å avslutte arbeidsforholdet på vilkår som er forhandlet fram.

Det er nå ca ett år siden Flø Rasmussen tiltrådte jobben som sjef på rådhuset i Bø.

Formelt sett skal han stå i stillingen til utgangen av august og får i denne tiden full lønn og opparbeidelse av feriepenger.

Bø kommune betaler så ei etterlønn til Flø Rasmussen på 1.125.000 kroner.

I tillegg til dette kommer en erstatning for «ikke-økonomisk skade» med 150.000 kroner, som betegnes som «oppreisning».

Advokatutgifter i forbindelse med opphør av arbeidsforholdet skal også dekkes av Bø kommune.

Hvorfor Flø Rasmussen ble suspendert, og årsaken til en gode sluttavtalen, er ikke blitt klargjort så langt.

Vedtaket som politikerne fattet sier også at man opphever den tidligere suspensjonen.