Ny hall til 400 millioner

En ny flerbrukshall på Sortland, som oppfyller alle ønsker fra idretten, vil koste nær 400 millioner kroner. Et alternativ på minimum vil koste 267 millioner, og da kutter man «turnhallen».

En ny hall sør for Blåbyhallen vil koste opp mot 400 millioner kroner (arkivfoto).

Politikerne i Sortland har vedtatt å bygge ny flerbrukshall før man bygger ny barneskole.

Dette til tross for at skole og helse er lovpålagte oppgaver, som kommunen må ivareta.

Nå kommer debatten opp for fullt om man vil stå ved det forrige vedtaket om nye hall i Lamarka.

Et anslag over kostnader viser at en optimal hall, der de fleste ønsker oppfylles, har en prislapp på 394 millioner kroner.

Det mindre alternativet vil koste 267 millioner, og da er to vesentlige deler tatt ut.

Turnerne er en av de største gruppene i lokal idrett og har lenge etterlyst bedre treningsforhold.

En «skumgrop» er vesentlig, når man skal trene på høye hopp og saltoer, uten fare for skader.

Ved å kutte dette spesialtilbudet for turnerne sparer man 67 millioner.

Skisse av mulig ny hall fra tidligere planfase (foto: Sortland kommune).

I tillegg til dette kan det kuttes kostnader ved å ikke bygge klatrevegg og treningssenter.

Det siste her er tenkt som «kommersiell del», der man drifter dette som utleie.

Hvor mye kan få av spillemidler fra Norsk tipping er uklart.

Man anslår omkring 20 millioner til basishallen, pluss 9 ekstra om opsjonsdelene også bygges.

Saken skal nå legges frem for politikerne, som tidligere har lagt inn et tall i neste økonomiplan på 250 millioner.

Ser man på hovedkonseptet til 267 millioner og trekker fra 20 millioner, er man innenfor budsjettposten.

Så langt er det ikke konkret bevilget noen penger til ny hall, selv om den er med i neste økonomiplan.

Men kommunedirektøren mener planen som er fremlagt gir grunnlag for å gå videre.

Det er hovedprosjektet man har rom for.

Men hun åpner for å tenke videre på de to opsjonene (tilleggsdelene).

Hovedkonseptet gir en hall på 5.800 kvadratmeter areal, som en dobbel flerbrukshall (48×45 m).

Her blir det publikumskapasitet på 500 personer i arenaen, pluss kafe og vestibyle.

Det blir en område tilpasset aktiviteter som kampsport, esport, gaming, «chilling» og «friskliv».

Aktivitetsarena utendørs er ikke tatt med i kostnadene.

Det tenkes også utstrakt «samspill» mellom de to hallene og «felles» uteområder.