Kan bli 250 nye boliger

Milliardær Kristian Adolfsen er hovedeier i et stort boligfelt ved Sortland som kalles «Prestdalen». Her kan det bli opptil 250 nye boliger, dersom hele planen blir gjennomført.

Prestdalen-prosjektet kommer på de lyse feltene på bildet (foto: VNY).

Sortland har for tiden mange prosjekt på tegnebrettet, som kan gi plass til hundrevis av nye boliger.

For vel ti år siden ble planene som kalles «Prestdalen» lansert, og nå er disse tatt frem og børstet støv av.

Sortland kommune har inngått en utbyggingsavtale med eierne, der man sammen skal investere i realiseringen.

Den største investoren blant eierne er milliardær Kristian Adolfsen (62), sammen med bror Roger (59).

Hver av brødrene har en anslått formue av Kapital til 2,5 milliarder.

Bildet til venstre Kristian Adolfsen (foto: Norlandia).

Disse to er opprinnelig fra Andenes og kjent for å ha bygget opp Norlandia-konsernet, som har milliardomsetning.

Eierselskapene lokalt i Sortland er Blåbyen Eiendom AS og Elveparken Eiendom AS.

Her er også Roy Nilssen (62) en av eierne, sammen med sønnene Mathias (30) og Michal (30).

Alle tre bosatt i Bodø, der man gjennom Corponor har vært en stor utbygger i boligmarkedet.

Mor til de to sistnevnte er Beate Bø Nilsen, som er en av Høyres fremste lokalpolitikere i Sortland og Nordland.

Prestdalen boligfelt ble regulert for ca 12 år siden, og nå ønsker man en avtale for å komme i gang.

Vei, vann og kloakk er slikt som normalt dekkes av kommunen, men dels også av utbygger.

I dette tilfellet skal utbyggerne betale 8,2 millioner som sin andel, mens kommunen tar resten.

Kartet viser planen som dekker 3 store eiendommer midt i bildet.

En ny vei er allerede blitt anlagt på Steiro opp fra fylkesveien til Steiroveien.

Avløpsanlegget (kloakk) fra boligfeltet skal inn i nytt renseanlegg ved sjøen.

Her har Sortland kommune så langt tatt kostnadene, men nå skal utbyggerne dekke noe.

Planområdet består av ca 170 dekar, fra Steirovegen og oppover til Prestdalen langs Prestelva.

Planen strekker seg også fra Steirovegen og ned til riksveg 82 med et areal på ca. 20 daa.

Her skal det legges til rette for boligbygging med inntil 250 enheter, leke- og fellesområder, samt tilhørende infrastruktur.

Det blir to trinn i utbyggingen, der første del gir mulighet for bygging av ca 40 boliger.

Disse kommer rett sør for de rekkehusene som Steinsvik har bygget i feltet «Lilleheia».