Bygger ny inngang

En ny klinikk for hud og fotpleie kan åpne på Sortland, om det gis tillatelse til ombygging av vernet bygård. Det er «Hammergården» som da kan få ny næringsaktivitet i første etasje.

«Hammergården» i Torggata på Sortland har hatt flere bedrifter både i kjelleren og 1. etasje. Nå vil man bygge om for ny næringsdrift.

-I byggets historie finner man at mesteparten av tiden har det vært næringsaktivitet både i kjeller og i 1. etasje. Byplanen for Kvartal 13 påpeker næringsareal i første etasje som en ønsket løsning, skriver søkerne i brev til Sortland kommune. Det er ikke særlig mye endring man trenger, men i alle fall en ny inngang.

Ombyggingen vi medføre behov for ny inngang i fasade mot gata. Denne er tenkt utført ved å fjerne eksisterende midtvindu, som erstattes med tilpasset inngangsdør med trapp og trappeheis ned til gate- og fortausnivå. Det satses på å beholde mest mulig av fasadens uttrykk som den framstår i dag.

-Planlagt aktivitet i 1. etasje etter ombygging er hud, fot og kroppsterapeutiske behandlinger for kunder, skriver Leif Reinholdtsen i Asplan Viak. Bygården eies av Rita Skimten i Hammergården AS. Årlige inntekter på husleie er vel 400.000 kroner.

Hammergården er en av 3 gårder i Kvartal 13 på Sortland som er vernet, ettersom disse er noen av byens eldste bygg. Den fjerde gården, «Normalskogården» (har flere navn), er ikke i bruk og her har eier fått tillatelse til å rive for å sette opp et større nybygg. Dette er foreløpig lagt på is og inntil videre står gården tom.

Både Hammergården og Holtengården har fått betydelig oppgradering de senere år, mens Svendsengården nylig ble pålagt å rive det tilbygget som stod på nordsiden. Siden har det ikke skjedd noe bygningsmessig her.

Hammergården ønsker nå godkjennelse fra kommunen for ombygging, slik at det igjen kan bli næringsdrift i 1. etasje. Flere bedrifter har vært her og den mest kjente er kanskje «Grillo», som hadde kafe i denne gården gjennom flere år.

Det søkes også om dispensasjon fra kravene om parkeringsplasser. Ny regler tilsier av næringsdrivende skal ha nok parkering til sine kunder, og ved Hammergården er det begrenset plass. Noe av årsaken til dette er at Sortland kommune eksproprierte en del av tomten her nylig, som ledd i planene om en ny park i Kvartal 13.