Vil åpne nytt kryss

Om ikke lenge er Coop klare til å åpne sine nye butikker på Strandskog, og det er fortsatt svært uklart hvordan inn- og utkjøringen blir. Nå kan det bli åpnet et alternativt kryss.

Røde piler viser akutt forslag for åpningen av Coops butikker på Strandskog, mens blå piler viser midlertidig løsning for Byggmakker og Biltrend. Blått forslag betyr imidlertid at mye trafikk vil ledes inn forbi boligblokkene i Sørhamna.

Åpningen av Coop Extra bygg og dagligvare nærmer seg med stormskritt. Det skal skje i september. Fortsatt har ikke Sortland kommune blitt enig med Statens Vegvesen om hvordan kundene skal kjøre i området ved Strandskog, verken til de nye butikkene eller til de gamle. Det hele henger fullstendig i luften.

Nylig sendte Brynjulv Øverby et brev fra Sortland kommune, der han ber Statens Vegvesen vurdere et par helt nye forslag. Nå vil man ta inn en del av trafikken til Coop via krysset ved Snekkervegen, som egentlig skulle stenges helt. Dette mener man vil kunne avlaste krysset ved Steirovegen, ettersom det ikke blir bygget slik planen egentlig er vedtatt.

Samtidig som man nå foreslår å åpne Snekkervegen, for både inn og utkjøring, vil man legge en ny fylling sørover fra Sørhamna brygge. Dette for at trafikken til Byggmakker, Biltrend, Jacobsen Engros og Eik-Maskin kan gå her, som en midlertidig løsning. Årsak til dette er at Statens Vegvesen hele tiden har ment at innkjøringene til Byggmakker og Biltrend må endres.

-Sortland kommune mener dette er et godt forslag, og ber om at det tas med i vurderingen. Både på separat basis og i samband med den dispensasjonssøknaden som er sendt for uttalelse hos Statens Vegvesen. Det er vår oppfatning at krysset (Snekkervegen) må vurderes holdt åpent for både inn- og utkjøring, og likedan for kjøring i begge retninger av FV82. Desto færre begrensninger desto bedre, skriver Brynjulv Øverby. Han er fagleder for kommunalteknikk i Sortland kommune.

-Denne kryssløsningen, som må være av midlertidig karakter, vil avlaste krysset mellom Steiroveien og FV82. Jo mindre begrensning, desto bedre, skriver Øverby.

Det nye forslaget kommer etter flere måneder med diskusjon og uklarhet omkring hvem som har ansvar for floken som er oppstått. De private grunneierne og bedriftene langs sjøsiden av Vesterålsgata mener at dagens avkjøringer er vedtatt og godkjent, og ønsker å beholde disse. Samtidig har Sortland kommune vedtatt reguleringsplan for Strandskogsjordet, der man tok inn et punkt om at alle de gamle avkjøringene fra Vesterålsgata skulle stenges av. Dette skjedde etter krav fra Statens Vegvesen.

-Saken er krevende for mange, ikke minst for Sortland kommune, skriver Brynjulv Øverby.

Om hans nye forslag blir godtatt hos Statens Vegvesen vil det trolig vekke sterke reaksjoner hos både beboerne i Sørhamna og bedriftene langs Vesterålsgata. Dette er helt på tvers av deres ønsker, selv om det bare er midlertidig.

Statens Vegvesen har ikke svart på de siste utspillene fra Sortland kommune. Der har man det åpenbart ikke like travelt. Denne uka har Bulldozerlaget gjort ferdig innkjøringen til Coop fra Steirovegen og parkeringsplassen utenfor Extra-butikkene er klar til asfaltering. Bygget nærmer seg også ferdigstillelse og åpningsdato er altså bare om et par måneder.

Saken er satt på kartet til Sortland formannskap den 24. august og man har bedt om svar fra Statens Vegvesen i god tid før dette. Hvilken løsning som blir valgt og hvordan trafikken skal gå på Strandskog i fremtiden, er så langt et helt åpent spørsmål.