Bud på halv million

Kunstnerhuset har lenge vært påtenkt solgt fra Sortland kommune og nå er det kommet et konkret bud på 500.000 kroner. Opprinnelig ønsket kommunen 1,8 millioner for huset.

Kunstnerhuset kan skifte eier om ikke lenge (arkivfoto).

Det er selskapet «Kunstnerhuset Gerdas Hus AS» som nå har sendt et konkret bud om kjøp av eiendommen. Prisantydningen ifølge takstmann ligger langt over budets nivå.

Årsaken her ligger i de strenge vilkårene som er satt, der kjøperen skal forplikte seg til å drive Kunstnerhuset videre, uten å tjene noe på dette selv.

Huset skal inneholde ideell og ikke-kommersiell aktivitet. Eventuelt overskudd skal gå til videre utvikling av investering av og i huset. Eiendommen skal være underlagt bruk kun til kunst og kulturformål, som skal være tilgjengelig for alle.

Husets hovedformål skal være å skape aktivitet og bredde innenfor kunst og kulturliv i Vesterålen.

Husets historie var en viktig intensjon ved kjøpet av bygningen og eiendommen, og i konseptet må det fremkomme hvordan den historiske verdien skal ivaretas, herunder det bygningsmessige vernet av eksteriøret og den tekniske tilstanden for øvrig.

Selskapet «Kunstnerhuset Gerdas Hus AS» har fått med seg ca 130 aksjonærer, som har samlet en kapital på nærmere 500.000 kroner.

Familien Ellingsen er med her, pluss en rekke andre kulturinteresserte personer i Sortland. Styret ledes av Harry Martin Pedersen.

Salget og vilkårene omkring dette skal avgjøres i Sortland kommunestyre i april. Det er politikerne selv som har satt de strenge klausulene omkring salget.

Sortland kommune tar dessuten forbehold om tilbakekjøpsrett, dersom ny eier likevel ikke vil sitte med eiendommen.

Alle disse vilkårene omkring salget gjør at det ikke er særlig stort marked, og det er altså kun kommet inn ett konkret bud.

Den gamle sykestua på Sortland ble bygd i 1910 på initiativ fra Gerda Ellingsen, og ble drevet som syke- og fødestue til 1958.

Bernhard J. Steiro benyttet etter dette bygget til engroslager fram til 1980-tallet.

Bygningen er regulert til bevaring sammen med øvrig trehusbebyggelse i gateløpet mot Sortland gamle kirkegård.

Området ble utpekt av kommunestyret som kommunens tusenårssted i forbindelse med markeringen av totusenårsskiftet.