Brygge på Steira

Fred Karoliussen mener det ligger godt til rette for å etablere en småbåthavn ved Folkvang på Steira, og kanskje en plass for bobiler i tillegg. Bygdehuset er pusset mye opp i det siste.

Folkvang bygdehus ligger nært sjøen og er nylig blitt pusset opp innvendig. Aktiviteten i bygdelaget har tatt seg opp. I nærheten kan det godt anlegges småbåthavn og bobilplass, mener en av grunneierne.

Utspillet fra Fred Karoliussen er sendt til Sortland kommune som en del av Arealplanen som nå ligger til vurdering. I denne planen er det lagt vekt på at sortlendingene skal få tilgang til sjøen, enten via egne naust eller felles småbåthavner. Langs stranda på Steira og videre sørover mot Kleiva står det en rekke mindre naust, men her er ingen flytebrygger.

Nå foreslår Fred Karoliussen å legge ut en flytebrygge ved Folkvang bygdehus. Han er selv en av grunneierne her. Han mener også at det godt kan etableres en oppstillingsplass for bobiler. Alt dette vil være tiltak for bygdefolket i første rekke, men også besøkende som kommer hit.

Folkvang har en gressbane som brukes flittig om sommeren, både til trening og fotballkamper. Bygdehuset leies ut til mange ulike formål, som konfirmasjoner og bursdager.

-Ved å åpne opp for å etablere nye naust på dette området, samt å åpne opp for en brygge eller småbåthavn nær grendehuset, i skjul for havstrømmer fra nord, vil man kunne gjøre området mer attraktivt for beboere på tettstedet. Dette vil også gi et bedre tilbud for andre som ønsker å benytte dette området som er lett tilgjengelig. Nærmeste småbåthavn er Kleiva og Sørhavna. Folkvang vil ligge midt mellom disse to etablerte småbåthavnene, som har få ledige plasser. Dette viser at det er et behov for å utvide kapasiteten for småbåter sør for Sortland, skriver Karoliussen i sin henvendelse til kommunen.

-Området rundt Folkvang vil også kunne egne seg som bobilcamp, med sine naturskjønne omgivelser med utsikt mot Møysalen. Jeg vil derfor også anbefale kommunen å se på muligheten for å åpne opp for en slik etablering på Sørneset. Det foreslås derfor at det tas inn i arealplanen at det åpnes for etablering av småbåthavn og naust på Sørneset, mener Fred Karoliussen.