Bot og prikker

Årsskiftet fører med seg endringer i flere lover og regler. En av disse gjelder bruk av mobil i bil, og her blir det nå både to «prikker i førerkortet» og en bot på 1.700 kroner.

Bruker du mobilen slik under kjøring er det både trafikkfarlig og kan medføre en bot på 1.700 kroner (foto: Politiet).

Den nye ordningen vil gjelde fra 1. januar 2019. Brudd på mobilbruks-forbudet vil gi deg to prikker i førerkortet eller fire prikker hvis du har førerkortet på prøve. I tillegg vil du få et forenklet forelegg på 1.700 kroner.

Bruk av mobiltelefon under kjøring, særlig bruk som innebærer tasting og lesing, er forbundet med høy risiko og er medvirkende årsak til flere alvorlige trafikkulykker.

-Vi erfarer at dagens forbud i svært liten grad respekteres, og derfor håper vi at prikker for ulovlig bruk av mobiltelefon under kjøring øker trafikksikkerheten, sier UP-sjef Runar Karlsen i en kommentar.

I Norge dør over hundre mennesker i trafikken hvert år. – Mobilbruk er en av årsakene i flere av de alvorlige ulykkene, og derfor må nye tiltak iverksettes for å redusere antallet drepte og hardt skadde, sier UP-sjefen.

Dersom mobilen er montert i en «handsfree»-løsning, slik at den sitter fast i bilen, så kan man både ringe og svare samtaler. Dersom det brukes øreplugger kan man også svare mobilen.

Det er imidlertid ikke tillatt å skrive SMS, selv om mobilen er montert fast. Man har heller ikke lov å endre spillelisten og andre justeringer via mobilens tastatur, så lenge man kjører bilen.

Av andre endringer som skjer fra årsskiftet er at alle nye busser og minibusser som skal brukes i persontransport mot vederlag må ha alkolås. Kjøretøy som allerede er registrert må montere alkolås før 2024 eller tas ut av drift.

Fra årsskiftet justeres gebyrene for å bestille duplikat av førerkort via selvbetjeningsløsninger hos Statens vegvesen blir lavere enn gebyret for å utføre tjenesten manuelt. Det samme gjelder utstede av fartsskriverkort via selvbetjeningsløsning blir lavere enn gebyret for å utføre tjenesten manuelt.

Endringen i vegtrafikkloven vil kunne gjøre flere elbiler tilgjengelig for kjøpere i Norge. Bakgrunnen for endringene er at forordninger fra EU blir del av EØS-avtalen. Samferdselsdepartementet vil i løpet av 2019 vurdere miljøkravene som i dag stilles ved offentlige anskaffelser av kjøretøy.