Bostyrer vil helst ikke ta saken

Konkursen i Blåbyen Invest as påførte Sortland kommune et stort tap både direkte og et fremtidig tap av leie til et planlagt hotell. Politikerne vil nå ha sak mot investorene, men bostyrer ønsker helst ikke å ta dette selv.

blåbyhotellsak

Advokat Sigve Hansen er bostyrer for konkursen i Blåbyen Invest as. Han mente opprinnelig at det ikke var grunnlag for krav mot de lokale investorene, men Sortland kommune ber ham likevel kjøre sak på dette. Det vil han helst slippe (foto: montasje/vesteralsadvokatene.no).

Springende punkt i dette forholdet er hva som skjedde da Blåbyen Invest as solgte deler av bygget der Kulturfabrikken senere kom. Kjøper var selskapet Blåbyen Eiendomsinvest as og det var de samme personene som satt sentralt i begge selskapene. Lokalene var allerede leid ut i langsiktig avtale til Mattilsynet og Fiskeridirektoratet. Spørsmålet er om dette salget skjedde til markedspris, eller om det var en avtalt transaksjon som senere påførte kreditorene (Sortland kommune) et økonomisk tap. Investorene i begge selskap utgjør familiene til Georg Ellingsen, Terje Steiro og Rune Steiro. Geir Abel Ellingsen var daglig leder for Blåbyen Invest as og Marius Steiro er daglig leder for Blåbyen Eiendomsinvest as.

14.april behandlet formannskapet i Sortland denne saken bak lukkede dører, og ble da enige om å gå videre med dette. 3.mai sendte rådmann Johnny Kvalø brev til bostyrer Sigve Hansen om å «snarest forfølge kravet om ugyldighet».  Sigve Hansen svarer vel en uke senere og sier diplomatisk at «ut fra omstendighetene vil jeg anta at det er formålstjenlig at det blir engasjert en ekstern advokat».  Det betyr i klartekst at han ber kommunen finne en annen advokat til å kjøre en mulig erstatningssak.

Formannskapet gjorde vedtak om å gå videre med saken, og bære kostnadene med dette om bostyrer ville føre saken videre. Alternativet er «abandonering», der bostyret sier at man ikke tror på noen vinning for boet, men gir kreditoren (Sortland kommune) rett til å ta forholdet videre på egen hånd. Det er dette bostyrer Sigve Hansen nå sier, og det betyr at Sortlands egen advokat, Knut Erik M. Harjang, i samspill med rådmannen må avgjøre neste trekk. Alternativene nå er at Sortland kommune selv kan reise sak mot selskapet Blåbyen Eiendomsinvest as, for å omstøte salget av bygget, eller at man legger bort saken.

Opprinnelig eide Blåbyen Invest as hele den gamle Hermetikk-eiendommen, Kystnæringssenteret og nybygget der restauranten Stedet og fysioterapeutene var. Fra 2011 begynte man å dele opp eiendommen og selge delene til andre. Disse pengene ble brukt til å investere i datterselskapene Blåbyen Hotell Eiendom, Blåbyen Hotelldrift og Dicover Arctic. Reisearrangøren Discover Arctic as fikk 3 millioner, men gikk med voldsomt underskudd. På 4 år var man kommet i minus med 4,5 millioner. Blåbyen Hotell Eiendom fikk samtidig underskudd på 2 millioner og her økte kravene voldsomt frem mot konkursen.

Blåbyen Eieindomsinvest as kjøpte 3 seksjoner av det opprinnelige bygget for 16,5 millioner i 2013. Prisen fremkom etter noen takster man hadde med tillegg av kostnader for oppgradering. PricewaterhouseCoopers laget senere en rapport om saken for bostyrer, og der sier revisorene at salget skulle vært behandlet annerledes. Takstene var ikke nye og det skulle vært sendt melding til Brønnøysundregisteret om salget. Likevel konkluderer imidlertid ikke PwC med noe og anbefaler ikke at bostyrer krever omstøtelse av salget.

Spørsmålet blir derfor om politikerne i Sortland formannskap fortsatt vil forfølge denne saken. Var salget i 2013 en gavepakke til egne styremedlemmer? Har Sortland kommune og andre med krav til Blåbyen Invest as tapt noe i ettertid på dette? Bostyret tar altså ikke dette til retten, og om saken skal havne der, må Sortland kommune nå avgjøre.