Vardias styre fikk full støtte

Aksjonærene i børsnoterte Vardia gav styret i går full støtte i planen om å omforme selskapet. Styreleder Åge Korsvold ble gjenvalgt og han bekrefter at Sortlands-avdelingen blir nedlagt og de 55 gjenværende må gå.

Vardiastyret

Sittende styre i Vardia Insurance Group asa fikk i går enstemmig støtte i generalforsamlingen, og leder Åge Korsvold (foran i midten) går på en ny periode (foto: Vardia).

Under generalforsamlingen erkjente styreleder Åge Korsvold at «mangelfull styring og kontroll» hadde skapt en krevende situasjon for selskapet. Likevel fikk han og resten av styret fornyet tillit, skriver E24.no. I tillegg til salg av virksomheten i Sverige er det kostnadskutt i Norge som nå må gjennomføres. Vardias planer vil bety slutten for kontoret på Sortland, der rundt 55 ansatte jobber per dags dato.

Generalforsamlingen forløp uten noen stor dramatikk. Det ble kun reist enkelte avklarende spørsmål fra noen få aksjonærer og samtlige av styrets innstillinger, herunder gjenvalg av eksisterende styreleder Korsvold, ble enstemmig vedtatt. Under generalforsamlingen kom det også frem at selskapet reduserer styret med én person. Det kommer som følge av styrets eneste svenske styremedlem trekker seg. -Når vi nå selger virksomheten vår i Sverige er vi et norsk selskap, med norske problemstillinger, sier Korsvold til E24.no.

Vardia har hatt flere emisjoner og nytegninger av aksjer siden oppstarten. Selskapet har fått flere alvorlige merknader fra revisorer, og det har man også nå. -Vi har avgitt regnskap og skal svare på revisors anmerkninger innen 1. juli. Transaksjonen som vi har annonsert vil gi oss en solvensmargin som er høyere enn styrets minstekrav, som igjen er høyere enn det legale kravet, sier styreleder Korsvold til E24 etter generalforsamlingen. -Aksjonærene har blitt løpende orientert. Jeg tar det som et uttrykk for at folk aksepterer de grepene og transaksjonene som vi har gjort. De forstår at det tar tid før vi ser resultatene av de grepene som er gjort, og som skal komme, sier Korsvold.

-Det er en del ting på kostnadssiden som gjenstår. Vi vurderer jo å legge ned ett av våre tre kontorer i Norge. Det er klart at det er mange arbeidsplasser, men også en stor kostnad. Så vi skalerer jo ned hele virksomheten, sier styreleder Korsvold om den planlagte nedleggelsen på Sortland. Han opplyser at det er rundt 55 ansatte som jobber der per dags dato.

Med denne uttalelsen fra Vardias gjenvalgte styreleder ser det ut til at håpet er helt ute for salgsavdelingen på Sortland, som ifølge Korsvold nå bare har 55 ansatte igjen. På topp var det mer enn 100 ansatte hos Vardia på Sortland. Børskursen på Vardia ligger nå på 62 øre for en aksje, som er et historisk bunnivå. Største aksjonærer er de svenske bankene Avanza Bank og Skandinaviska Enskildabanken.