Bompenger likevel

Fylkestinget i Nordland vil gjerne ha bompenger i Vesterålsgata på Sortland, dersom man skal delta for å betale en rask utbedring av veien her. Dette er motsatt av det lokale ønsket.

Bompenger eller ikke gjennom sentrum av Sortland? Det er fortsatt et åpent spørsmål, ettersom fylkestinget onsdag vedtok å løfte frem Vesterålsgata, med bompenger (arkivbilde).

Vegen gjennom Sortland eies av Nordland fylkes og har navnet Fylkesveg 82. Når det skal skje noe med denne vegen, må dette vedtas av Nordland fylkesting, gjerne i konkurranse med andre gode vegprosjekt i Nordland.

Fylkestinget har denne uka vært samlet i Sandnessjøen og en av sakene her var regional transportplan for Nordland. Komiteleder Trude Hagland (AP) sa under fylkestingets møte onsdag at det var en enstemmig samferdselskomite som foreslo vedtaket til handlingsplan. AP, SP, SV og KrF hadde lagt frem et felles forslag i fem punkt, der Vesterålsgata var ett av disse.

Forslag som ble vedtatt lyder: «Noen prosjekt signaliserer vilje til brukerfinansiering, blant annet Fylkesveg 82 Vesterålsgata og FV 17 Glombergan. Fylkestinget ber om at dette utredes.»

Dermed har altså fylkestinget sett bort fra vedtaket i Sortland kommunestyre, der flertall gikk imot bompenger i Vesterålsgata. Fylkespolitikerne, med Arbeiderpartiet i spissen, har faktisk oppfattet det slik at Sortland stiller seg positiv til bomstasjoner i byen.

–Det er mulig vi har oppfattet dette feil, men hvis det skal være mulig å gjennomføre dette prosjektet, tror jeg bompenger er nødvendig. Hvis vi har oppfattet dette feil, vil det bli tatt hensyn til, sier Hagland i en kommentar til nettavisen VOL.

Hun mener at det er viktig at prosjektet løftes fram. –Det er mange veger og ferger i dette fylket. Dette er et av de få prosjektene som løftes fram, sier Hagland.

Høyres Beate Bøe Nilsen var i fylkestinget under behandlingen av denne saken. Hun var også i kommunestyret da Sortland sa nei til bompenger. Derfor reagerte hun på forslaget som flertallsgruppen la frem, ettersom man feilaktig antar at Sortland selv ønsker bompenger i dette prosjektet. -Det er merkelig at disse signalene har nådd AP i Nordland fylkesting, sier Beate Bøe Nilsen til VOL.