Tilskudd til Hadsel-kultur

Hurtigrutens Hus KF har bedt om å få 1,4 millioner kroner ekstra fra Hadsel kommune. Av dette er 1 million kroner et rent tilskudd, mens 400.000 er penger styret mener foretaket skal ha i økte leieinntekter.

Rådmannen i Hadsel legger nå saken frem for politikerne, og sier han er kjent med at Hurtigrutens Hus KF, gjennom styrevedtak, ber Hadsel kommune om økt tilskudd, stipulert til 1,4 mill.  I en tid med store utfordringer økonomisk er denne saken svært uheldig.

-Omstillingen burde vært gjort av Hurtigrutens Hus selv, og på et tidligere tidspunkt. Nå ser det ut til at oppgaven havner hos Hadsel kommune. Dersom denne inndekningen blir en del av budsjettsalderingen ser ikke rådmannen andre muligheter enn gjennom generelle kutt på alle enheter, sier rådmannen.

For å finansiere pengene til Hurtigrutens Hus tar rådmannen 100.000 kroner fra sentrale kapitler som støttefunksjoner NAV og teknisk sektor. Han tar også 500.000 kroner fra oppvekst og 500.000 fra helse- og sosial.

Årsaken til mangelen på penger nå i kulturhuset er at kommunen i fjor kuttet overføringen med 1,6 millioner. Saken skal opp i torsdagens møte i Hadsel formannskap.