Bensin på Eidet

Eidet Butikkdrift AS i Bø ønsker å utvide virksomheten også med bensinsalg. Bedriften driver en Joker-butikk, men ønsker også bensinpumper og ber om støtte fra Bø kommune til dette. Dette er ledd i satsing mot reiselivet.

Saken skal drøftes av Bø formannskap der rådmann foreslår å gi søkerne 500.000 kr i lån. Rådmannen mener kommunen ikke bør innvilge tilskudd på 150.000 kr til satsing på reiseliv, da dette faller utafor regelverket til det kommunale næringsfondet.

Eidet Butikkdrift er en forholdsvis stor bedrift i bygda. Nå planlegges ny butikk med reiselivsanlegg, bobilparkering og drivstoffanlegg, skriver man i søknaden til bø kommune.

Eidet Butikkdrift AS eies av Ståle Hansen med 40%, Per Arne Jakobsen med 40% og Beate Ingebrigtsen med 20%. Bedriften hadde 16 millioner i omsetning i fjor og klarte et overskudd på nær en halv million.

Bedriften er veldrevet og har hatt fine overskudd de senere år, slik at eierne har kunnet dele et utbytte opp mot en halv million hvert år.