Bittelitt ny asfalt

Fylkesveiene i Vesterålen vil få bittelitt ny asfalt kommende sesong. 6 kilometer i Hadsel og tilsvarende i Andøy blir det magre resultatet på lokale veier, viser en oversikt fra fylket.

Skinnende ny asfalt på hovedveiene blir det lite av kommende sesong i Vesterålen (foto: Susanne Forsland/NFK).

Fylkeskommunen skal bruke om lag 60 mill kroner i 2019 til reasfaltering av fylkesveger i Nordland. Fylkesråd for samferdsel Svein Eggesvik (Sp) har besluttet at blant annet fv. 530 i Valnesfjorden (Fauske) og fv. 355 Langvatnet (Rana) skal prioriteres som utbedringsstrekning i 2019.Til sammen vil omtrent 100 km fylkesveg i Nordland vil få ny asfalt i løpet av 2019. Det vil i tillegg til vedlikeholdsmidler bli det bli brukt omtrent 20 millioner kroner fra sekkepostmidler til blant annet sentrumstiltak, rasteplasser, ferjeleier og tyngre vedlikeholdstiltak.Innen Vesterålen er det Hadsel som får mest. E10 Fiskebøl – Svolvær øst 701 meter, E10 Sløverfjordtunnelen øst – Bjørnneset 2.130 meter og  Fv 82 Hadsel kirke – Steilo 3.309 meter.

Andøy for to strekninger med ny asfalt, ved Fv 82 Medby – Fornes 3.270 meter og Fv 82 Ærås – Raet 2.703 meter.

Kvæfjord får også litt nytt dekke, med Fv1 Hermannstein – Myra i Kasfjord 1.800 m og Fv Lampedalen – Rudda 3.562 m.

Lødingen får ny asfalt ved E10, mellom Austerdalen og Kanstadbotn med 4.252 meter.