Regnskap for klima

Nordland fylke driver busser og hurtigbåter som slipper ut mye avgasser. Nå vil man lage et regnskap for klima, slik at det fremkommer bedre hvordan man kan kutte utslippene.

Fylkesråd Aase Refsnes vil ha regnskap for klima i Nordland (foto: Susanne Forsland/NFK).

Fylkestinget i Nordland har for andre gang fått presentert et klimaregnskap. – Vi må sørge for at også fylkeskommunen slipper ut minst mulig klimagasser. Da må vi vite hvor vi skal kutte, sier fylkesråd Aase Refsnes.

Regnskapet gir en oversikt over både størrelsen på utslippene, og hvor de kommer fra. Hensikten er å redusere fylkeskommunens utslipp. Fylkesråd for miljø, Aase Refsnes (SV) kommenterer regnskapet slik:

-Tallene skal nå også brukes som grunnlag for klimabudsjettet for 2020 for enda bedre styring på klimautslippene.

Det nye klimaregnskapet viser en nedgang med 3,3 % sammenlignet med klimaregnskapet for 2016. Ferjer, hurtigbåt og buss står for 63% av fylkeskommunens totale utslipp.
-Vi satser offensivt for å kutte utslipp fra samferdsel. Et av tiltakene som er gjort er kjøpet av de nye NEX- hurtigbåtene som vil redusere drivstoffbruken med rundt 30%. Det jobbes også med innføring av nullutslippsløsninger for buss, hurtigbåt og ferge, sier Refsnes.

Resten av utslippene fra fylkeskommunal virksomhet er i stor grad knyttet til indirekte utslipp fra energiforbruk og kjøp av varer og tjenester. I 2018 kjøpte fylkeskommunen varer og tjenester for 4, 3 milliarder kroner.

-Vi har et stort budsjett, og er veldig opptatt av å stille miljøkrav og bruke vår innkjøpsmakt når vi handler varer og tjenester, sier fylkesråden.

Refsnes påpeker at både klimaregnskapet og FNs bærekraftsmål er viktige grunnsteiner i arbeidet med å revidere den regionale planen vår «Klimautfordringene i Nordland».
-Nordland fylkeskommune og Nordlandssamfunnet skal følge opp FNs bærekraftsmål. Det betyr at vi blant annet må tilpasse oss klimaendringene, skape grønnere løsninger og innføre gjenbruk av så mye som mulig, sier Refsnes.

Hun oppfordrer kommunene i Nordland til å følge etter: «Klimaregnskap er en veldig god metode for å få oversikt over utslippene og dermed vite hvor vi må redusere utslippene. For fylkeskommunen har det vært og vil fortsette å være et nyttig verktøy for å sikre at vi er en del av den klimaomstillingen som må til i årene fremover», sier Refsnes