Betent skolestrid

Steile fronter har ført til en ganske betent skolestrid i Hadsel. Foreldrene på Sandnes slutter nå opp om initiativet til montessoriskole, men kommunen nekter å leie ut skolebygget.

Skolebygget på Sandnes har hittil hatt både barne- og ungdomsskole. Når ungdomstrinnet flyttes til Stokmarknes, vil ikke kommunen leie ut lokalene til andre.

Da forslaget kom om flytting av ungdomstrinnet fra Sandnes skole, ble det et stort engasjement i bygda. I januar kom den endelige bekreftelse på at det opprettes en montessoriskole, som et alternativ til den kommunale som blir flyttet. 80% av elevene vil gjerne over til det nye tilbudet, i stedet for å ta skolebuss til Stokmarknes fra skolestart til høsten.

Rådmann Ola Morten Teigen i Hadsel mener at en ny privatskole på Sandnes kan gi et «tap» for Hadsel kommune på 3,3 millioner kroner. Han mener derfor at kommunen ikke kan leie ut skolebygget til en «konkurrent», selv om kommunen legger ned klasser. Rådmannen mener det likevel ikke blir ledige klasserom i skolebygget og at Sandnes barneskole trenger plassen selv.

Hadsel kommune frykter at Sandnes Montessoriskole etterhvert skal etablere et fullt skoletilbud, for elever fra 1. til 10.klasse. Kommunen vil tape over 90.000 kroner pr elev som flytter fra den kommunale til den private skolen.

Håkon Østgård er styreleder for Hadsel Montessoriskole og han sier til nettavisen VOL at de vil klage på rådmannens negative svar. Inntil videre står privatskolen uten lokaler, men har altså fått tilslutning fra 80% av elevene og ser på alternative lokaler i bygda. Østgård forteller til Bladet Vesterålen at man har fått søknader fra foreldre utenfor skolekretsen også, og en del søknader om skoleplass for barneskoletrinnet. Dette kan man foreløpig ikke imøtekomme.

Da politikerne debatterte denne saken i forrige uke, sa APs Finn Sture Hultgreen at flytting av Sandnes ungdomstrinn er det som gir minst ulemper. Det er snakk om 10 minutter busstur. Hadsel må spare inn penger på skolesektoren, og da er dette en akseptabelt vedtak. Varaordfører Kurt Jenssen (SP) sa at Hadsel kommune aldri har gjort en grundigere prosess og vedtaket er lovlig fattet.

Søknaden om godkjennelse som ny privatskole er sendt til departementet og dette er nå ute på høring. Initiativtakerne på Sandnes har støttet seg til andre montessoriskoler i Vesterålen og det er neppe tvil om at en godkjennelse vil komme. Fra før er det montessoriskole både i Sortland og Andøy.