Mindre skrei i år

25% nedgang i mengden gyteklar skrei ved Vesterålen og Lofoten i år, mener Havforskningen. Fisket i Vesterålen var labert forrige uke og oppfisket kvantum i år er mindre enn i fjor.

Fiskerne i Vesterålen har fått brukbart betalt pr kilo skrei i vinter, men det totale fangstkvantum ligger under fjoråret. Det bekreftes av havforskerne, som har sett mindre gyteklar torsk i år enn tidligere (arkivbilde).

Omsetningen av fersk fisk var også sist uke noe værhindret, og i tillegg har stadig flere av båtene avsluttet sitt fiske fordi de nærmer seg kvotetaket. Likevel ble 14.480 tonn fersk torsk landet i forrige uke med en verdi på 215 millioner. Snittpris til fisker var 22,18 kroner pr kg. Av torskekvantumet ble 5.570 tonn levert i Lofoten, som er bare vel halvparten av uka før. Det var reduksjon også for Vesterålen, hvor det ble landet 938 tonn torsk.

Vesterålens fiskekjøpere har hittil i år tatt imot nær 34.000 tonn torsk, mens det var 36.250 tonn på samme tid i fjor. Status i Lofoten er annerledes, der årets kvantum har passert 60.000 tonn, mot 56.000 tonn i fjor. Dette tyder på at fisket for Vesterålen fikk en svært dårlig start med mye uvær i januar og februar, slik at man fikk et etterslep som ikke ble hentet inn. Vinterfisket ser nå ut til å være nærmest over, ettersom det meldes og svært små fangster i Vesterålen.

Fra 25.mars til 10.april har Havforskninga vært på tokt for å sjekke skreimengden. på gytefeltene ved Vesterålen og Lofoten, helt ut til Røst. Årets tokt viser at det er 25% mindre gyteklar skrei i dette området, sammenliknet med i fjor. Særlig i Øst-Lofoten er mengden fisk lavere.

-Også rundt Røst var det mindre fisk enn i fjor, men det er likevel det viktigste av gytefeltene. Spesielt var det også å observere at fisken rundt Røst sto svært tett på mindre områder og nært land. Det var lite gyting langs Eggakanten, men noe mer fisk sentralt på Røstbanken nordover mot Vesterålen, sier Knut Korsbrekke i Havforskningsinstituttet til Lofotposten.

Årets tokt viste ganske høy levermengde for 9 år gammel og eldre fisk. Dette forteller oss at disse har hatt god mattilgang i Barentshavet i året som har gått, opplyser Korsbrekke.

De siste ukene har Råfisklaget tatt igjen noe av fjorårets forsprang, og ligger nå 3.160 tonn bak landet kvantum til samme tid i fjor. Som følge av økte gjennomsnittspriser er verdien av de 171.640 tonnene i år, likevel høyere enn førstehåndsverdien (174.800 tonn torsk) til samme tid i fjor. Verdien av årets torskekvantum er 2.629 mill kroner, mot 2.431 mill kroner i fjor.