Beholder flyruter

Skagen beholder fortsatt sine flyruter til Tromsø og Bodø, ettersom Regjeringa har forlenget støtten til Widerøe for å holde trafikken i gang. Tre ruter til Bodø og to til Tromsø er fasiten ut året.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide har forlenget støtten til Widerøe for å fly fra Stokmarknes (foto: Regjeringa, Torbjørn Tandberg).

– Det har helt siden mars vært viktig for regjeringen å sikre et godt flytilbud over hele landet. Det er lange avstander i Norge og for mange er fly som kollektiv å regne.

Gjennom at vi nå forlenger kjøpet av minimumstilbudet sikrer vi at folk kommer seg til sykehus og jobb der hvor fly er eneste mulighet, uttaler samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Nå som sommertrafikken har lagt seg er det en nedgang i trafikkutviklingen, og dagens smittesituasjon tilsier at denne situasjonen vil vedvare et stykke frem i tid.

Derfor har Samferdselsdepartementet fornyet avtalene med de tre flyselskapene Widerøe, SAS og Norwegian om et grunnleggende tilbud av flytransport mellom regionene og enkelte lokale ruter.

Den nye avtalen har varighet til 31. desember 2020 og vil koste 12,5 millioner kroner per uke.

– For å gi flyselskapene og de reisende forutsigbarhet har vi inngått en avtale for tre måneder frem i tid. Det statlig støttede minstetilbudet er viktig for næringslivet og for personer som utfører samfunnskritiske funksjoner rundt om i vårt langstrakte land, sier Hareide.

Behovet vurderes fortløpende, og målet er at rutene igjen skal kunne drives på kommersielt grunnlag. I denne omgang kuttes de fem rutene Tromsø – Oslo, Bodø – Oslo, Evenes – Oslo, Ålesund – Oslo og Kristiansand – Oslo fra flyrutekjøpet.

Disse rutene har pekt seg ut med et godt kommersielt tilbud på toppen av det statlige kjøpet.

I Vesterålen styrkes tilbudet, ved å øke fra to til tre daglige avganger mellom Stokmarknes og Bodø. Dette gjøres av hensyn til pasientreisebehovet mellom Vesterålen og sykehusene i Bodø og Tromsø.

Avtalene som først ble inngått 25. mars har siden blitt fornyet og justert i flere omganger.